Bh. firma proizvela prvi digitalni šalter

Preduzeće “Elas metaleksport” u Banja Luci predstavilo je svoj novi proizvod – digitalni šalter, prvi uređaj te vrste u BiH koji je u potpunosti osmišljen i realizovan u ovom gradu.

Digitalni šalter je uređaj za automatsko izdavanje uvjerenja iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i ostalih obrazaca, istaknuto je na prezentaciji.

Direktor preduzeća “Elas metaleksport” Željko Petrović napomenuo je da ovaj uređaj predstavlja novi sistem poboljšanja pružanja usluga građanima.

“Sarađujući sa različitim inostranim partnerima odlučili smo da u Banja Luci napravimo ovaj pilot-projekat“, dodao je Petrović.

On je naveo da je u projekat uključena još jedna domaća kompanija koja je nosilac softverskog dijela, te da je uređaj projektovan u Banja Luci, što je i bio cilj.

U ime kompanije “Lukas kompjuters“, Zoran Sajić je rekao da je digitalni šalter osmišljen da bi se na najlakši i najbrži način došlo do potrebnih dokumenata u bilo koje vrijeme.

Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić posjetio je ovo preduzeće i istakao da će grad ići u ovaj pilot-projekat sa nekim od svojih usluga ili dokumenata, nakon provjere usaglašenosti sa procedurama.

Radojičić je rekao da je ovaj segment modernizacije usluga gradske administracije jedan od smjerova koncepta “pametnih gradova”, saopćeno je iz Gradske uprave.

On kaže da su u strategiji razvoja grada definisana četiri strateška cilja – razvoj grada sa povoljnim poslovnim okruženjem, “zeleni”, “pametni” i grad sa razvijenim društvenim djelatnostima.

(Business magazine)

Komentari