Naslovnica BiH-Svijet 167 radnika EP BiH rade 14 dana u dvije smjene bez napuštanja...

167 radnika EP BiH rade 14 dana u dvije smjene bez napuštanja objekata

S ciljem obezbjeđenja stabilnosti energetskog sistema, kontinuiteta u proizvodnji električne i toplotne energije i urednog snabdijevanja kupaca, 167 radnika Elektroprivrede BiH rade 14 dana u dvije smjene bez napuštanja proizvodnih objekata.

U pogonu su dva bloka u TE Tuzla i jedan blok u TE Kakanj, što zadovoljava potrebe Federacije BiH za električnom energijom i toplotnom energijom za grijanje Tuzle, Lukavca i Kaknja. Svih 11 agregata hidroelektrana na Neretvi je raspoloživo i u pogonu su u skladu sa potrebama za električnom energijom. Zalihe uglja na depoima i nivo hidroakumulacija je iznad bilansom predviđenog nivoa za ovo doba godine.

Proces rada u proizvodnim jedinicama Elektroprivrede BiH odvija se po principu tzv. zatvorenog ciklusa koji podrazumijeva potpunu izolaciju zaposlenika u prostorima termoelektrana i hidroelektrana na period 14 dana. U prostorima TE Tuzla u izolaciji je 117 zaposlenika, TE Kakanj 20 i hidoelektranama na Neretvi 16 zaposlenika koji upravljaju blokovima i agregatima, te rade na obezbjeđenju preduslova za nesmetanu proizvodnju električne i toplotne energije, radeći u dvije smjene po režimu 12/12 sati.

U isto vrijeme u kućnoj izolaciji u trajanju 14 dana su uposlenici koji će nakon detaljne zdravstvene opservacije zamijeniti svoje radne kolege koji su trenutno na radu u izolaciji u termoelektranama i hidroelektranama.

U malim hidroelektranama, a koje su u sastavu Elektroprivrede BiH i koje su organizovane kroz djelatnost proizvodnje u distributivnim podružnicama, u sigurnosnoj zoni rada je 6 zaposlenika Elektrodistribucije Bihać i 4 zaposlenika Elektrodistribucije Tuzla.

Radnicima koji su u izolaciji u prostorima proizvodnih jedinica obezbjeđeni su svi uslovi neophodni za rad i boravak.

Na poslovima prijema i transporta uglja u krugu termoelektrana, otpremi pepela i drugim poslovima na koje obavljaju radnici koji nisu uposlenici Elektroprivrede BiH, angažovana je 41 osoba i nalaze se u izolaciji u prostorima termoelektrana.

Proces rada koji se odnosi na upravljanje sistemom, takođe je organizovan po principu tzv. zatvorenog ciklusa. Radne zadatke u izolovanim uslovima u neprekidnom trajanju 14 dana, obavljaju četiri radnika. Nakon 14 dana, trenutno angažovani radnici biće zamijenjeni.

Prioritetne aktivnosti djelatnosti distribucije odnose se na otklanjanje kvarova i provedbu mjera kojima bi se smanjile mogućnosti beznaponskih pauza.

U rudnicima Koncerna EPBiH, broj angažovanih radnika sveden je na minimum potrebnih za nesmetano odvijanje procesa proizvodnje uglja.

Elektroprivreda BiH provodeći preporuke nadležnih organa, poduzima sve neophodne higijensko epidemiološke mjere s ciljem zaštite zdravlja radnika i kupaca, i spriječavanja daljeg širenja virusa.

Morate pročitati

Obilježena godišnjica smrti vojnika UNPROFOR-a u Jajićima

Općinski načelnik Sead Džafić, sekretar Organa uprave Mujo Tosunbegović, šef u Službi za budžet i privredu Abdulah Gutić, šef Službe za komunalne...

Krizni štab Općine Kalesija traži uvođenje petnaestodnevnog karantina u TK

Načelnik općine Kalesija Sead Džafić koji je ujedno i komandant Kriznog štaba danas je nakon potvrde da je u TK zaaraženo devet...

HITNO: Kalesijci javite se u JZU Dom zdravlja Kalesija

Direktor JZU Dom zdravlja Kalesija Dr. Muhamed Osmanović je pozvao uposlenike Medicinskog instituta Bayer iz Tuzle, nekadašnjeg Centra za srce, sve građane...

FOTO: Rječica Bijeljevac zatrpana smećem

Profesor u JU Gimnazija "Ismet Mujezinović" Mersad Hasanović iz Miljanovaca poznat je kao veliki zaljubljenik u prirodu i ljepote naše općine.

Večeras počinje dezinfekcija naselja na području Kalesije

Prema zaključku Kriznog štaba općine Kalesija, pripadnici PVJ Kalesija uz saradnju sa radnicima KP “Komunalac” večeras će početi sa dezinfekcijom naselja...