Naslovnica BiH-Svijet 167 radnika EP BiH rade 14 dana u dvije smjene bez napuštanja...

167 radnika EP BiH rade 14 dana u dvije smjene bez napuštanja objekata

S ciljem obezbjeđenja stabilnosti energetskog sistema, kontinuiteta u proizvodnji električne i toplotne energije i urednog snabdijevanja kupaca, 167 radnika Elektroprivrede BiH rade 14 dana u dvije smjene bez napuštanja proizvodnih objekata.

U pogonu su dva bloka u TE Tuzla i jedan blok u TE Kakanj, što zadovoljava potrebe Federacije BiH za električnom energijom i toplotnom energijom za grijanje Tuzle, Lukavca i Kaknja. Svih 11 agregata hidroelektrana na Neretvi je raspoloživo i u pogonu su u skladu sa potrebama za električnom energijom. Zalihe uglja na depoima i nivo hidroakumulacija je iznad bilansom predviđenog nivoa za ovo doba godine.

Proces rada u proizvodnim jedinicama Elektroprivrede BiH odvija se po principu tzv. zatvorenog ciklusa koji podrazumijeva potpunu izolaciju zaposlenika u prostorima termoelektrana i hidroelektrana na period 14 dana. U prostorima TE Tuzla u izolaciji je 117 zaposlenika, TE Kakanj 20 i hidoelektranama na Neretvi 16 zaposlenika koji upravljaju blokovima i agregatima, te rade na obezbjeđenju preduslova za nesmetanu proizvodnju električne i toplotne energije, radeći u dvije smjene po režimu 12/12 sati.

U isto vrijeme u kućnoj izolaciji u trajanju 14 dana su uposlenici koji će nakon detaljne zdravstvene opservacije zamijeniti svoje radne kolege koji su trenutno na radu u izolaciji u termoelektranama i hidroelektranama.

U malim hidroelektranama, a koje su u sastavu Elektroprivrede BiH i koje su organizovane kroz djelatnost proizvodnje u distributivnim podružnicama, u sigurnosnoj zoni rada je 6 zaposlenika Elektrodistribucije Bihać i 4 zaposlenika Elektrodistribucije Tuzla.

Radnicima koji su u izolaciji u prostorima proizvodnih jedinica obezbjeđeni su svi uslovi neophodni za rad i boravak.

Na poslovima prijema i transporta uglja u krugu termoelektrana, otpremi pepela i drugim poslovima na koje obavljaju radnici koji nisu uposlenici Elektroprivrede BiH, angažovana je 41 osoba i nalaze se u izolaciji u prostorima termoelektrana.

Proces rada koji se odnosi na upravljanje sistemom, takođe je organizovan po principu tzv. zatvorenog ciklusa. Radne zadatke u izolovanim uslovima u neprekidnom trajanju 14 dana, obavljaju četiri radnika. Nakon 14 dana, trenutno angažovani radnici biće zamijenjeni.

Prioritetne aktivnosti djelatnosti distribucije odnose se na otklanjanje kvarova i provedbu mjera kojima bi se smanjile mogućnosti beznaponskih pauza.

U rudnicima Koncerna EPBiH, broj angažovanih radnika sveden je na minimum potrebnih za nesmetano odvijanje procesa proizvodnje uglja.

Elektroprivreda BiH provodeći preporuke nadležnih organa, poduzima sve neophodne higijensko epidemiološke mjere s ciljem zaštite zdravlja radnika i kupaca, i spriječavanja daljeg širenja virusa.

Morate pročitati

Na području općine Osmaci spriječeno krijumčarenje 12 migranata

Pripadnici Jedinice granične policije Zvornik i Centralnog istražnog ureda Granične policije BiH, u suradnji sa službenicima Policijske uprave Kalesija Ministarstva unutrašnjih poslova...

SBB Kalesija: (Ne)zakonita zapošljavanja u Općinu Kalesija

Izborna kampanja u BiH još zvanično nije počela, a svjedoci smo da su u proteklih nekoliko dana neki kandidati za načelnika Općine...

Počinje izgradnja kanalizaciono sekundarnih kolektora u naselju Mokrače

Općinski načelnik Sead Džafić potpisao je ugovor sa direktorom JP „Vodovod i kanalizacija“ Sabahudinom Sakićem o izvođenju radova na izgradnji kanalizaciono sekundarnih...

SDA Kalesija: Pozivamo Džafića da objavi imena svih koje je zbog svog interesa zaposlio na budžet

Umjesto po obećanom ubrzanom razvoju i procvatu Kalesije, četverogodišnji mandat kalesijskog načelnika Seada Džafića ostaće zapamćen samo po prekomjernom  zapošljavanju stranačkih ljudi...

Općinski načelnik potpisao ugovore za asfaltiranje 15 lokalnih puteva

Načelnik općine Kalesija Sead Džafić i direktor firme „Izgradnja“ iz Teočaka Hajrudin Imširović potpisali su petnaest ugovora ukupne vrijednosti 334.891 KM. Riječ...