Poziv studentima: Prilika za ferijalni rad u Njemačkoj

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine uputila je poziv zainteresovanim studenticama i studentima univerziteta i visokih škola u Bosni i Hercegovini, da dostave prijave za rad u Saveznoj Republici Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2021. godini. Poziv je dijelom Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke.

Za Bosnu i Hercegovinu u 2021. godini je odobreno 50 mjesta, od čega su studentima univerziteta u Federaciji BiH dodijeljena 32 mjesta, studentima univerziteta u Republici Srpskoj 16 mjesta i studentima univerziteta u Brčko distriktu BiH dva mjesta.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti isključivo redovni studenti univerziteta i visokih škola u BiH koji nisu upisani u posljednju godinu studija.

OSTALI UVJETI

 • vrlo dobro i dobro poznavanje njemačkog jezika,
 • raspoloživost za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca,
 • studenti se ne bi trebali ograničavati na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi,
 • spremnost za rad u što više industrijskih sektora u kojima se nude poslovi,
 • prethodno radno iskustvo je prednost.

SADRŽAJ PRIJAVE

 • dva prijavna obrasca (Bewerbungsbogen), obostrano štampana, čitko popunjena (po mogućnosti elektronski) na njemačkom jeziku sa unesenim datumom i potpisom,
 • dvije fotografije novijeg datuma (format za pasoš),
 • dva primjerka obrasca Erklärung zur Immatrikulationsbescheinigung popunjena na njemačkom ili engleskom jeziku sa datumom izdavanja, potpisom odgovornog lica i pečatom visokoškolske ustanove,

Napomena: studenti trebaju kod sebe sačuvati jedan od dva navedena primjerka obrasca koji će, u slučaju da dobiju ponudu za rad, predati poslodavcu po dolasku u SR Njemačku.

 • uvjerenje o studentskom statusu koje je izdao fakultet ili visoka škola na njemačkom ili engleskom jeziku (ako je uvjerenje izdato na jezicima u službenoj upotrebi u BiH, potrebno je priložiti i prijevod dokumenta na njemački ili engleski jezik ovjeren od strane sudskog prevoditelja),
 • kopiju pasoša (samo stranica sa slikom),
 • ovjerenu kopiju vozačke dozvole (ako je posjeduju).

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Zainteresovani studentici koji ispunjavaju navedene uvjete, dostavljaju prijavna dokumenta preporučeno poštom na sljedeći način:

 • studenti visokoškolskih ustanova u FBiH prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje,
 • studenti visokoškolskih ustanova u RS-u prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,
 • studenti koji studiraju u Brčko distriktu BiH Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.

Prijave se mogu dostavljati i direktno Agenciji za rad i zapošljavanje BiH na adresu:

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Đoke Mazalića 3

71000 Sarajevo

sa naznakom „Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2021“

Rok za dostavljanje prijava je ponedjeljak, 22. mart 2021. godine.

Napomena: Prijavna dokumentacija se šalje u Saveznu agenciju za rad SR Njemačke i ne vraća se studentima.

KRITERIJI KOJI ĆE SE PRIMJENJIVATI PRI ODABIRU KANDIDATA

 • spremnost za rad u SR Njemačkoj najmanje dva mjeseca (podrazumijeva da zvanični ljetni raspust relevantnih visokoškolskih ustanova mora trajati najmanje dva mjeseca).
 • prednost će imati studentici koji do sada nisu sudjelovali u ovom programu ili su ranijih godina dostavljali prijave za učešće u programu, ali nisu dobili radne ponude.
 • u obzir će se uzimati i nivo znanja njemačkog jezika (na osnovu samoprocjene znanja iz Prijavnog obrasca).

Prethodno radno iskustvo je prednost.

Spisak studentica i studenata, čije će prijave na osnovu navedenih kriterija biti odabrane i proslijeđene u Saveznu agenciju za rad SR Njemačke, bit će objavljen na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje BiH nakon izvršene selekcije.

Savezna agencija za rad SR Njemačke će uzimati u obzir samo potpunu i ispravno popunjenu dokumentaciju koju dostavi ARZ BiH.

Studenti su u obavezi da se upoznaju sa informacijama o ovom programu u dokumentu FB – Informationsblatt, a za dodatna pojašnjenja se mogu obratiti i ARZ BiH.

KONTAKT OSOBE

 • Merima Planinčić

tel.: 033/560 – 354

e-mail: merima.planincic@arz.gov.ba

 • Spomenka Došenović

tel.: 033/201 – 600

e-mail: spomenka.dosenovic@arz.gov.ba

Najnovije

Od sutra, ugostiteljski objekti u TK smiju raditi samo do 20:00 sati

Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona danas je donio naredbu u kojoj stoji da se ograničava rad svih ugostiteljskih objekata najduže do...

Vakcinacija protiv koronavirusa uvjet za ovogodišnji Hadž

Vlasti Saudijske Arabije saopćile su da će vakcinacija protiv koronavirusa biti jedan od osnovnih uvjeta za ovogodišnje hodočašće hadža.

Nermin Kuralić od danas na funkciji direktora JZU Dom zdravlja Kalesija

Nermin Kuralić od danas je vršilac dužnosti direktora JZU Dom zdravlja Kalesija, saznaje Infoplus. On je na ovoj funkciji zamijenio dosadašnjeg direktora...

Kalesijski vatrogasci gasili požar u Zoljama

Prema Izvještajima općinskih i garadskih službi civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona, vatrogasne jedinice osim nekoliko tehničkih, imale su i 14 intervencija...

Potrošačke cijene u FBiH u januaru porasle za 0,3 posto

Potrošačke cijene u Federaciji BiH u januaru su u prosjeku porasle za 0,3 posto u odnosu na decembar prošle godine, podaci su...