Centar za socijalni rad organizira predavanje “Nasilje u porodici”

JU Centar za socijalni rad Kalesija u saradnji sa Udruženjem građana „Vive žene“ Tuzla 05.12.2018. godine sa početkom u 13:00 sati organizovat će predavanje učenicima u Mješovitoj srednjoj školi Kalesija, o temi „nasilje u porodici“.

Predavanje će se održati u sklopu projektnih aktivnosti u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta pružalaca usluga servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja“, a u sklopu obilježavanja 16. dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama.

Komentari