Centralna izborna komisija izrekla novčane kazne političkim subjektima

Jučer je Centralna izborna komisija BiH donijela odluke kojim su novčano kažnjeni pojedini politički subjekti i kandidati.

Utvrđeno je da je politički subjekt Srpska demokratska stranka-(SDS-SRSRS-SRS) za Narodnu skupštinu Republike Srpske, (Srpska demokratska stranka,  Srpska radikalna stranka Republike Srpske i Srpska radikalna stranka dr Vosjislav Šešelj), odgovoran što je Nebojša Vukanović,  kandidat ovog političkog subjekta za Narodnu skupštinu Republike Srpske:

a) dana 28.09.2018.godine na Radiu Gacko, koristio jezik koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje, čime je prekršio pravila ponašanja u izbornoj kampanji iz člana 7.3 stav (1) tačka 7) Izbornog zakona BiH,

b) dana 29.09.2018.godine, na predizbornoj tribini Saveza za pobjedu u Trebinju koristio jezik koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje, čime je prekršio pravila ponašanja u izbornoj kampanji iz člana 7.3 stav (1) tačka 7) Izbornog zakona BiH.

Zbog toga mu je, na osnovu odredbe člana 6.7 tačke 1. i primjenom člana  19.9  stav (1) tačka j) Izbornog zakona BiH, izrečena

1) za povredu počinjenu dana 28.09.2018. godine novčana kazna u iznosu od 2000,00 KM (slovima:  četiri   dvije hiljade  konvertibilnih maraka),

2) za povredu počinjenu dana 29.09.2018. godine novčana kazna u iznosu od 2000,00 KM (slovima: dvije hiljade konvertibilnih maraka), odnosno

jedinstvena novčana kazna u iznosu od 4.000,00 (slovima: četiri hiljade konvertibilnih maraka) koje će snositi solidarno članice koalicije (Srpska demokratska stranka,  Srpska radikalna stranka Republike Srpske i Srpska radikalna stranka dr Vosjislav Šešelj).

Utvrđeno je da je Nebojša Vukanović, kandidat političkog subjekta Srpska demokratska stranka-(SDS-SRSRS-SRS) za Narodnu skupštinu Republike Srpske,

a) dana 28.09.2018.godine na Radio Gacku , koristio jezik koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje, čime je prekršio pravila ponašanja u izbornoj kampanji iz člana 7.3 stav (1) tačka 7) Izbornog zakona BiH,

b) dana 29.09.2018.godine na predizbornoj tribini Saveza za pobjedu u Trebinju, koristio jezik koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje, čime je prekršio pravila ponašanja u izbornoj kampanji iz člana 7.3 stav (1) tačka 7) Izbornog zakona BiH,  pa mu  je u skladu sa članom 6.7 stav (1) tačka 1)  i člana 19.9  stav (4) Izbornog zakona BiH, izrečena:

1) za povredu počinjenu 28.09.2018. godine novčana kazna u iznosu od 3.000,00 KM (slovima:  tri     hiljade konvertibilnih maraka),

2) za povredu počinjenu dana 29.09.2018. godine novčana kazna u iznosu od 3.000,00 KM (slovima: tri hiljade konvertibilnih maraka), odnosno

jedinstvena novčana kazna u iznosu od 6.000,00 (slovima: šest hiljada konvertibilnih maraka).

Utvrđeno je da je politički subjekt SDS-LISTA (SDS-NDP-NS-SRS) (Srpska demokratska stranka, Narodni demokratski pokret, Napredna Srpska-NS i Srpska radikalna stranka dr Vosjislav Šešelj), odgovoran što je Dragan Mektić, kandidat ovog političkog subjekta za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, dana 01.10.2018.godine na centralnoj tribini  Saveza za pobjedu u Gradišci, koristio jezik koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje, čime je prekršio  pravila ponašanja u izbornoj kampanji iz člana 7.3 stav (1) tačka 7) Izbornog zakona BiH. Zbog toga mu je, na osnovu odredbe člana 6.7 tačke 1. i primjenom člana  19.9  stav (1) tačka j) Izbornog zakona BiH, izrečena

– novčana kazna u iznosu od 4.000,00 KM (slovima: četiri hiljade konvertibilnih maraka) koje će snositi solidarno članice ove koalicije Srpska demokratska stranka, Narodni demokratski pokret, Napredna Srpska-NS i Srpska radikalna stranka dr Vojislav Šešelj, u iznosu od po 1.000,00 KM.

Utvrđeno je da je Dragan Mektić, kandidat političkog subjekta SDS-LISTA (SDS-NDP-NS-SRS) za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, dana 01.10.2018.godine na centralnoj tribini  Saveza za pobjedu u Gradišci, koristio jezik koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje, čime je prekršio  pravila ponašanja u izbornoj kampanji iz člana 7.3 stav (1) tačka 7) Izbornog zakona BiH,  pa mu  je u skladu sa članom 6.7 stav (1) tačka 1)  i člana 19.9  stav (4) Izbornog zakona BiH,

– izrečena novčana kazna u iznosu od 2.000,00 KM (slovima: dvije hiljade konvertibilnih maraka).

Utvrđeno je da je politička stranka Savez nezavisnih socijaldemokrata-SNSD odgovoran što je Slavko Mitrović, savjetnik Milorada Dodika predsjednika Republike Srpske, dana 04.10.2018 godine koristio jezik koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje, čime je prekršio  pravila ponašanja u izbornoj kampanji iz člana 7.3 stav (1) tačka 7) Izbornog zakona BiH. Zbog toga joj je, na osnovu odredbe člana 6.7 tačke 1. i primjenom člana  19.9 stav (2) istog zakona, izrečena:

–  novčana kazna u iznosu od 5.000,00 KM (slovima:pet hiljada konvertibilnih maraka).

Odluke o izricanju kazni nisu pravosnažne. Protiv odluka se može podnijeti žalba Apelacionom odjelu Suda BiH u roku od dva dana od dana prijema odluke.

Komentari