Do kraja novembra u BiH prijavljeno 23.000 ilegalnih migranata

Vijeće ministara danas je usvojio informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH u kojoj se navodi da je Službi za poslove sa strancima od 1. januara do 29. novembra prijavljeno 23.058 ilegalnih migranata, od kojih je namjeru za azil izrazilo 21.759, ali je zahtjev za azil podnijelo njih 1.356.

Najviše migranata došlo je iz Pakistana – 7.644, iz Irana 3.583, Sirije 2.852, Avganistana 2.760, Iraka 2.077 i Libije 849, saopćeno je iz Vijeća ministara.

Ministarstvo bezbjednosti u saradnji sa nadležnim institucijama i agencijama preduzima radnje u skladu sa Akcionim planom hitnih mjera i zaključcima Vijeća ministara.

Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (SIPA), Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i dalje pružaju podršku Graničnoj policiji BiH u obavljanju poslova nadzora granice, a kao prihvatni centri za smještaj migranata u pripremi su objekti bivše fabrike “Bira” i lokacija bivšeg Đačkog doma “Borići” u Bihaću.

Jačanje granice BiH, kapaciteta Službe za poslove sa strancima i Sektora za migracije, te realizacija Sporazuma o readmisiji, jačanje kapaciteta u oblasti azila i borba protiv krijumčarenja migranata i dalje ostaju prioriteti BiH.

Vijeće ministara usvojio je i izvještaj o prihvatu i integraciji državljana BiH koji se vraćaju u ovu zemlju po osnovu Sporazuma o readmisiji za period od 1. januara do 31. decembra 2017. godine.

Tokom izvještajnog perioda u BiH je na osnovu Sporazuma o readmisiji vraćeno 1.485 lica, uglavnom iz najranjivijih socijalnih kategorija.

Za njih 966 nije poznato mjesto rođenja, kao ni posljednje prebivalište, a u dva slučaja radilo se o djeci bez roditeljskog staranja, dok je pet osoba zatražilo smještaj u Readmisionom centru u Mostaru.

Vijeće ministara zadužio je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH da razvija i unapređuje sistem koordinacije svih uključenih institucija i organizacija, te da o napretku u ovoj problematici periodično izvještava Vijeće ministara i Parlamentarnu skupštinu BiH.

Komentari