Dom zdravlja Kalesija sa visokom ocjenom okončao projekat certifikacije timova porodične medicine

Dom zdravlja Kalesija uspješno je okončao projekat certifikacije timova porodične medicine i dobio visoku ocjenu od strane sedam predstavnika Agencija za kvalitet, akreditaciju i standarde sigurnosti FBiH, koji su danas izvršili kontrolu trinaest timova porodične medicine.

Projektom certifikacije se zadravstvena zaštita pacijenata diže na viši nivo, ali osiguravaju kvalitetniji uslovi rada zdravstvenih radnika.

Prema riječima Enesa dr. Šačića, glavnog vanjskog ocjenjivača, menadžment i uposlenici Doma zdravlja Kalesija su uspješno implementirali sve kriterije i standarde sigurnosti.

„Ovom prilikom bih se zahvalio direktoru Osmanoviću, menadžmentu i uspolenicima Doma zdravlja koji su izvanredno implementirali standarde sigurnosti. Cjelokupno zdravlje stanovništva zavisi od kvaliteta zdravstvene zaštite i kvaliteta zdravstvenih usluga. Raduje me da je Dom zdravlja Kalesija krenuo u proces uspostavljanja sistema kvaliteta i sigurno se neće zaustaviti na ovome. Uvjeren sam da će, koliko sutra, krenuti u implementaciju akreditacijskih standarda i za ostale službe koje se nalaze u sklopu Doma zdravlja jer je cilj svake zdravstvene ustanove bolje funkcionisanje svih službi i pružanja kvalitetnih zdarvastvenih usluga stanovnicima područja na kojem oni žive i rade“, kazao je Šačić.

Muhamed Osmanović, direktor Doma zdravlja Kalesija, je izrazio posebno zadvoljstvo uspješnom provedbom certifikacije timova porodične medicine, koji je pohvalio angžaman svih usposlenika koji su učestvovali u ovom projektu.

„ Prema završnim riječima vanjskih ocjenjivača iz Sarajeva svih 13 timova je ispunilo jako stroge kriterije i uslove propisane od strane Agencije, što znači da naši timovi zadovoljavaju standarde prostora, kadra i opreme. Ovo je veliki napredak u radu Doma zdravlja Kalesija jer smo sada rame uz rame sa ostalim domovima zdravlja koji su ranije prošli ovaj proces. Kao direktor Doma zdravlja prezadovoljan sam angažmanom svih uposlenika koji su radili na ovom projektu i dali svoj doprinos da dobijemo certifikat“, rekao je Osmanović.

Dodao je da će na ovaj način pacijenti imati bolju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu, ljubaznije osoblje i mnogo manje gužve prilikom posjete domu zdravlja Kalesija.

Radio Feral

Komentari