Kalesijac u komisiji za kadroviranje, smijenjen Upravni odbor BKC-a Tuzla

Komisija za kadrovska pitanja u sastavu Suad Mustajbašić-predsjednik, Elvir Rožnjaković-član te Admir Hrustanović i Elvir Mujkanović održali su svoj prvi sastanak na kojem su razriješili Upravni odbor BKC-a Tuzla, te predložili novi UO JU Služba za zapošljavanje TK.

Na prijedlog Ministarstva za kulturu, sport i mlade Komisija je razmatrala prijedlog Rješenja o razrješenju privremeno imenovanog Upravnog odbora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona i jednoglasno predlaže Vladi Kantona smjenu članova Senada Ahmetagića kao predsjednika i članova Samira Cipurkovića i Mirhete Čolić.

Odmah nakon smjena, imenovan je novi UO ove ustanove koji čine Anela Selimović kao predsjednica te Jasmin Hasić i Almir Mešić kao članovi.

Također Komisija za kadrovska pitanja imenovala je privremeni UO Službe za zapošljavanje koji čine Edina Isaković kao predsjednica te članovi Kadrija Mešić i Selma Delić.

Komentari