SBB Kalesija: (Ne)zakonita zapošljavanja u Općinu Kalesija

Izborna kampanja u BiH još zvanično nije počela, a svjedoci smo da su u proteklih nekoliko dana neki kandidati za načelnika Općine Kalesija već krenuli u izbornu kampanju, međusobno se optužujući za postupke i metode rada u proteklih nekoliko godina. Savez za bolju budućnost BiH (SBB) će tokom zvanične izborne kampanje, koja počinje 16. oktobra ove godine, građane upoznati sa svojim Izbornim programom te predstaviti kandidate SBBa za općinsko vijeće i kandidata za općinskog načelnika, ali i ukazati na sve propuste aktuelne vlasti u protekle četiri godine. Međutim, s obzirom na aktuelna dešavanja u Kalesiji, osjećamo dužnost i obavezu da reagujemo na vrijeme te građane upoznamo sa bitnim činjenicama u vezi zapošljavanja namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Općinu Kalesija.

U petak, 11.09.2020. godine, u dnevnom listu “Nezavisne Novine”, Banja Luka, objavljen je Javni oglas za prijem namještenika u Općinu Kalesija na neodređeno vrijeme za 4 izvršioca, i to:

  1. Referent vozač
  2. Referent za sanitarne poslove
  3. Viši referent za praćenje plaćanja obaveza stranaka
  4. Viši referent za provjeru podataka u matičnim evidencijama, evidencijama BIZ-a i
    izdavanje uvjerenja.

Ono što je zabrinjavajuće, a što bi javnost trebala da zna, jeste činjenica da je rukovodilac organa državne službe, u ovom slučaju načelnik ili osoba po ovlaštenju načelnika, prilikom objave oglasa postupio protivno odredbama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, a koji tačno propisuje određenu proceduru prilikom prijema namještenika u radni odnos.

Naime, prije samo objave javnog oglasa, načelnik ili osoba po ovlaštenju načelnika je bila dužna objaviti interni oglas, te isti objaviti na oglasnoj tabli, internet stranici općine, te obavijestiti sve organe državne službe u Kantonu. Prema našim saznanjima, ovakav oglas nikada nije objavljen niti je dostavljen drugim organima. Postupajući na ovakav način, rukovodilac, odnosno načelnik ili osoba po ovlaštenju načelnika, je prekršio odredbe Zakona, za što je propisana novčana kazna u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM.

Dalje, Zakon kaže da ako se upražnjeno radno mjesto namještenika ne popuni internim oglasom popunjava se putem javnog oglasa, koji objavljuje organ državne službe u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i na službenoj internet stranici tog organa.

Pregledom zvanične internet stranice općine može se vidjeti da javni oglas nije objavljen na stranici, čime je rukovodilac organa državne službe ponovo prekršio odredbe Zakona.

Postupajući na ovakav način, načelnik ili osoba koju je on ovlastio je direktno prekršila odredbe Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, za što su predviđene određene novčane kazne. Međutim, ovdje se nameće pitanje da li se u konkretnom slučaju radilo o nenamjernom propustu, što je dokaz nesposobnosti i neznanja, ili se radilo o namjernom propustu, što je očigledan dokaz nepotizma te pokušaja zapošljavanja stranačkih kadrova?

Ukoliko je riječ o prvom slučaju, govorimo o nesposobnosti i neznanju ljudi koji predstavljaju Općinu, i koji u javnost šalju poruku neprofesionalizma. S druge strane, ukoliko je rijec o nepotizmu, svjedočimo nastavku privatizacije Kalesije. Ljudi koji vode Općinu trebali bi biti u službi građana, a ne u službi stranačkih kadrova i familijarnog zapošljavanja. Iako zapos ljavanja u drz avnu sluz bu trebaju biti dostupna svima po istim kriterijima, u ovom slučaju, čini se neće biti tako. Dok svoju predizbornu kampanju, očiglednom kupovinom glasova za radna mjesta, počinju mjesec prije, na vama je da odlučite da li će Kalesiju i naredne četiri godine voditi isti ljudi, kojima su stranačka opredjeljenja bitnija od dobrobiti zajednice.

(Sponzorisan članak)