Mirsad Selimović i Dževad Hadžić na vrhu po broju postavljenih pitanja i inicijativa u Skupštini TK

Prema izvještaju Centra civilnih inicijativa od 01.januara do 30.juna ove godine, najviše poslaničkih pitanja i inicijativa u Skupštini Tuzlanskog kantona iznio je Midhat Čaušević iz SDA (16), Sabid Zekan iz DF-a (12), zatim slijede Mirsad Selimović iz BPS-a sa jedanaest, Fuad Imamović SBiH (10), Dževad Hadžić (SDP) sa devet i Izet Jajčević iz Narodne stranke Radom za boljitak sa osam.

Nijedno pitanje ni inicijativu nisu postavili poslanici: Vehid Osmanović SDP, Jasmina Lugavić SDA, Mehmed Bajrektarević SDA, Slađan Ilić SDP, Kasim Husić SBiH, Senad Alić SDA, Mirza Sakić BPS, Mustafa Abdulahović SDA, Narcisa Šiljegović SDA, Alen Karić SDP, Demir Beganović SZ, Fetah Hujdur SDA.

Poslanici koji su inicirali izmjene zakona, u 2017 su Zijad Suljkanović (NSRzB) (izmjena federalnog Zakona o poljoprivrednom zemljištu); Lejla Vuković (inicijativa za izmjenu člana 19 a Ustava Tuzlanskog kantona); Muamer Zukič (inicijativa za izmjene i dopune Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina); Fuad Imamović (inicijativu prema Federalnom ministarstvu pravde i državnom Ministarstvu, kako bi se na nivou entitetskih ministarstava i Distrikta Brčkog za normativno uređenje angažovanja sudskih vještaka).

 

Komentari