MSŠ Kalesija raspisuje konkurs za upis polaznika za obrazovanje odraslih

JU Mješovita srednja škola Kalesija, r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS

za upis polaznika obrazovanja odraslih za školsku 2019/2020.godinu

Četvorogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme i programi prekavalifikacije za stručna zvanja su:

1. Mašinski tehničar-opći smjer………………………………………10 polaznika

2. Mašinskli tehničar operator za CNC mašine………………… 10 polaznika

3. Mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje…………10 polaznika

4. Ekonomski tehničar –(komercijalni smjer)(EU VET)…… 10 polaznika

5. Medicinska sestra-tehničar……………………………… 50 polaznika

Trogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme i programi prekvalifikacije za zanimanja su:

1.Automehaničar…………………………………………………………………10 polaznik

2.Zavarivač………………………………………………………………………….10 polaznika

3.Bravar………………………………………………………………………………10 polaznika

4.Instalater centralnog grijanja………………………………………………10 polaznika

5.Plinski i vodoinstalater……………………………………………………….10 polaznika

6.Metalostrugar…………………………………………………………………..10 polaznika

7.Trgovac (EU-VET)………………………………………………………….. 10 polaznika

8.Frizer.vlasuljar…………………………………………………………………50 polaznika

Ø Za sticanje srednje stručne spreme III i IV stepena za polaznike koji nemaju završenu srednju školu potrebna je sljedeća dokumentacija:

1.Zahtjev za upis (preuzima se na protokolu Škole)

2.Izvod iz matične knjige rođenih

3.CIPS-ov obrazac o mjestu prebivališta

4.Kopija lične karte karte

5.Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi ili svjedodžbu o prethodno završenom razredu srednje škole (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci).

Ø Dokumentacija potrebna za upis na III i IV stepen stručne spreme za polaznike koji žele izvršiti prekvalifikaciju, odnosno steći drugo zanimanje/stručno zvanje:

1.Zahtjev za upis

2.Izvod iz matične knjige rođenih

3.CIPS-ov obrazac o mjestu prebivališta

4.Svjedodžbe o završenim razredima i diplomu za prekvalifikaciju (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci)

5.Kopija lične karte

6.Za svjedodžbe stečene u inostranstvu dokaz nadležnog Ministarstva o nostrifikaciji.

Konkurs je otvoren do popune upražnjenih mjesta po raspisanom konkursu, a najdalje do 31.12.2019.godine.

Dokumentacija se predaje svakim radnom danom od 08:00 do 15:00 sati u prostorijama Škole na adresi JU Mješovita srednja škola Kalesija, ulica Patriotske lige broj 24. 75260 Kalesija.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona:

(035) 631 043, ili na e-mail: ju.mss.k@big.net.ba

Komentari