Na današnji dan, osnovana Elektroprivreda BiH

U zakonodavno-organizacionom pogledu elektroprivreda Bosne i Hercegovine ima svoj početak u Uredbi  o osnivanju električnog preduzeća Bosne i Hercegovine 30. augusta 1945. godine. Ovom Uredbom su „ElektroBIH-u“ kako se ovo preduzeće kraće nazivalo, stavljene u nadležnost skoro sve djelatnosti za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije. Od prve Uredbe iz 1945. godine bosanskohercegovačka elektroprivreda  prošla je dug put organizovanja i razvoja.

Potpisivanjem Samoupravnog sporazuma o udruživanju osnovnih organizacija udruženog rada djelatnosti proizvodnje i  prenosa  električne energije 21. decembra 1973. godine osnovano je Preduzeće  za proizvodnju i prenos električne energije  „Elektroprivreda Bosne i Hercegovine“

1975. godine uslijedio je  Samoupravni sporazum o osnivanju Samoupravne interesne zajednice elektroprivrede BiH, da bi se transformacija zaključila 1977. godine putem Samoupravnog sporazuma o udruživanju radnih organizacija u Složenu organizaciju udruženog rada za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije  „Elektroprivreda Bosne i Hercegovine“ Sarajevo.

Elektroprivreda BiH danas je javno preduzeće koje obavlja elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, distribucije, i snabdijevanja električnom energijom prvog i drugog reda, trgovanje, zastupanje i posredovanje na domaćem tržištu električne energije, izvoz i uvoz električne energije i upravljanje elektroenergetskim sistemom.

Po vlasničkoj strukturi JP EPBiH je dioničko društvo, u kome je 90 odsto kapitala u vlasništvu Federacije BiH. Osnovni kapital iznosi 2.155 milijardi KM.

EPBiH raspolaže sa 1.682 MW instaliranih proizvodnih kapaciteta i snabdijeva blizu 690 hiljada tarifnih kupaca u sedam kantona na području FBiH.

(Historija.ba)

Najnovije

Od sutra, ugostiteljski objekti u TK smiju raditi samo do 20:00 sati

Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona danas je donio naredbu u kojoj stoji da se ograničava rad svih ugostiteljskih objekata najduže do...

Vakcinacija protiv koronavirusa uvjet za ovogodišnji Hadž

Vlasti Saudijske Arabije saopćile su da će vakcinacija protiv koronavirusa biti jedan od osnovnih uvjeta za ovogodišnje hodočašće hadža.

Nermin Kuralić od danas na funkciji direktora JZU Dom zdravlja Kalesija

Nermin Kuralić od danas je vršilac dužnosti direktora JZU Dom zdravlja Kalesija, saznaje Infoplus. On je na ovoj funkciji zamijenio dosadašnjeg direktora...

Kalesijski vatrogasci gasili požar u Zoljama

Prema Izvještajima općinskih i garadskih službi civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona, vatrogasne jedinice osim nekoliko tehničkih, imale su i 14 intervencija...

Potrošačke cijene u FBiH u januaru porasle za 0,3 posto

Potrošačke cijene u Federaciji BiH u januaru su u prosjeku porasle za 0,3 posto u odnosu na decembar prošle godine, podaci su...