Obavještenje u vezi sa korištenjem prostora u BKC-u

S obzirom da je izborna godina i da će većina stranaka koristiti prostor JU BKC „Alija Izetbegović“ Kalesija, obavještavamo sve političke subjekte o cijenama korištenja prostora.

U skladu sa Pravilnikom o uslugama, korištenje velike sale BKC-a u trajanju od jednog sata iznosi 200 KM. Na utvrđenu cijenu dodaje se 50 KM za svaki naredni započeti sat vremena korištenja sale. Velik sala ima kapacitet 225 stolica.

Korištenje prostora galerije u trajanju od jednog sata iznosi 100 KM. Na utvrđenu cijenu dodaje se 20 KM za svaki naredni započeti sat vremena korištenja prostora. Galerija ima kapacitet 30 sjedećih mjesta i jos 50 za stajanje.

Korištenje čitaonice Gradske biblioteke u trajanju od jednog sata vremena iznosi 50 KM. Na utvrđenu cijenu dodaje se 20 KM za svaki naredni započeti sat vremena korištenja prostora. Kapacitet čitaonice Gradske biblioteke je 30 sjedećih mjesta plus 20 mjesta za stajanje.

Politički subjekti zahtjev sa preciziranim treminom korištenja trebaju podnijeti u pisanoj formi 7 dana prije korištenja protora, kada JU BKC „Alija Izetbegović“ Kalesijaotpisati ugovor o korištenju prostora. Sve usluge se plaćaju unaprijed, ili na licu mjesta, na račun JU BKC ”Alija Izetbegović” Kalesija ili gotovinski na blagajnu. Bez uplate sredstava politički subjekti neće moći koristiti prostor JU BKC „Alija Izetbegović“ Kalesija.

Plaćanja su oslobođena udruženja koja organiziraju edukativne, odgojne i kulturne sadržaje.

Komentari