ODB Kalesija: Podjela rješenja za jednokratnu pomoć za demobilisna borce od sutra u Kalesiji

Organizacija demobilisanih boraca Kalesija obavještava sve demobilisane borce da je počela raspodjela Rješenja o dodjeli jednokratne pomoći za rješavanje socijalno-statusnih pitanja boraca i članova njihovih porodica koji se nalaze u stanju potrebe za 2017.godinu.

Raspodjela Rješenja vršit će se u prostorijama Odjela odbrane, Grupa za pitanje evidencija iz oblasti vojne obaveze Kalesija od 13.februara do 15.marta ove godine.

Više informacija na 060 327 1994

Predsjednik ODB Kalesija
Osman Poljakovvić

Komentari