“Pale” teške riječi na sastanku Sindikalne organizacije Općine Kalesija, članovi traže smjene

Današnji sastanak Sindikalne organizacije državnih službenika i namještenika Općine Kalesija prekinut je nakon pola sata zbog “teških” riječi koje su izrečene na sastanku rečeno je za naš portal. Predsjednik Sindikata Selim Bećić odlučio je da prekine sastanak zbog navodno verbalnih napada od pojedinih članova Sindikata koji su bili više nego bučni te se sastanak nije mogao održati.

Članovi sindikata su od predsjednika zatražili da podnese ostavku zbog kako su naveli kašnjenja sa primjedbama na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu u Općini Kalesija ali i izbog drugih nepravilnosti koje su napravljene u samom radu Sindikata.

Također pojedini članovi su kazali da je propala i ekskurzija koja je organizovana od strane Sindikata što je jasan pokazatelj da članovi Sindikata ne žele sa ovim rukovodstvom ni na besplatnu ekskurziju.

U narednim danima sindikalci će pokrenuti proceduru za smjenu rukovodstva, a upućeno je i pismo Sindikatu Tuzlanskog kantona, ali i FBiH u kojem se traži zaštita prava radnika.

 

Komentari