Plan održavanja “Građanskog sata” za 2019. godinu

“Građanski sat” predstavlja mehanizam kojim građani neposrednom komunikacijom informišu vijećnike o pitanjima , inicijativama i lokalnim problemima, a vijećnici s druge strane upoznaju građane o dosadašnjim i trenutnim aktivnostima kao i planovima Općinskog vijeća.

“Građanski sat” se održava na 3 (tri) lokacije – Tojšići, Kalesija centar i Memići, putem 3 ( tri) tima a svaki od timova sačinjava po 9 ( devet) vijećnika, na način jedna lokacija jedan tim, prve srijede u mjesecu martu, junu i septembru, sa početkom u 16.00 sati u prostorijama Mjesne zajednice ili drugom adekvatnom prostoru koji će se obezbijediti u saradnji sa Službom za opću upravu društvene djelatnosti,po principu rotacije prema hronološkom redu počev od:

TIM 1. – Tojšići,

TIM 2. – Kalesija Centar,

TIM 3. – Memići.

Određuju se timovi vijećnika  kako slijedi:

TIM 1.

 1. Trgovčević (Atif) Sejfo,
 2. Šmigalović (Hajrudin) Dina
 3. Ćatić (Mujo ) Šemsudin.
 4. Kadić (Abdulah) Mujo,
 5. Šmigalović (Šaban) Senad,
 6. Brkić (Husein) Elvir,
 7. Husić (Vehab) Damir,
 8. Mujkanović (Mugdim) Semir,
 9. Pars (Rasim) Asim.

TIM 2.

 1. Mešić (Ševkija) Nermin,
 2. Kamerić (Salko) Adnan,
 3. Idrizović (Ahmet) Enes,
 4. Softić (Ismet) Galib,
 5. Karić (Hajrudin) Armin,
 6. Baručić (Ibrahim) Ramiz,
 7. Hamzić (Omer) Nihad,
 8. Hodžić (Šefik) Armin,
 9. Alić (Sejfo ) Hasan.

TIM 3.

 1. Šmigalović (Esad) Senad,
 2. Alić (Enver) Fadil,
 3. Hukić (Mujaga) Mensur,
 4. Atlagić (Jusuf) Huso,
 5. Džafić (Smajl) Damir,
 6. Mujanović (Zijad) Nejra,
 7. Mujkić (Salko) Mujo,
 8. Osmančević (Ruvejd) Jasmin,
 9. Vildić (Mujo) Rašid.

Za prve vođe timova određuju se vijećnici:

TIM 1. – Šmigalović (Šaban) Senad,

TIM 2. – Baručić (Ibrahim) Ramiz,

TIM 3. – Mujkić (Salko) Mujo.

Zadatak vođa timova je da  pripreme, obavijeste javnost o održavanju, organizuju i dostave zapisnik sa prvog “Građanskog sata” koji se održava prve srijede u mjesecu martu.  Na svakom održanom “Građanskom satu” odredit će se vođa tima za naredni “Građanski sat”.

Komentari