Potvrđena optužnica protiv bivšeg direktora Doma zdravlja Kalesija, oštetio budžet za 40.000 KM

Općinski sud Kalesija potvrdio je optužnicu koju je Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo protiv Nusreta Sinanovića bivšeg direktora JZU Dom zdravlja Kalesija zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio produženo krivično djelo zloupotreba položaja i ovlašćenja.

Kako je za Infoplus potvrđeno, Sinanović se tereti da je u periodu od novembra 2009. godine pa do 2016. obavljajući poslove direktora JZU Dom zdravlja Kalesija iskoristio svoj položaj i ovlaštenja koja je imao te je postupio suprotno odredbama Pravilnika o radu i Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta.

On je sa određenim radnicima zaključio ugovore o radu te anekse ugovora na osnovu kojih je raspoređivao zaposlenike na mjesta koja nisubila utvrđena pravilnikom za utvrđivanje visine koeficijenata za isplatu plaća.

Dakle, bivši direktor je određenim osobama u ovoj zdravstvenoj ustanovi davao veća primanja od zakonom proopisanih čime je oštetio budžet za oko 40.000 KM.

Komentari