Revizorski izvještaj: Halilovići osnovali novu fondaciju i nakon dva mjeseca Fišo im dao 205.000 KM

Ministarstvo za boračka pitanja KS, na čelu s ministrom Muharemom Fišom (BPS), dobilo je nakon provedene finansijske revizije za 2017. mišljenje s rezervom, a Ured za reviziju institucija FBiH u izvještaju navodi da je raspodjela sredstava tekućih transfera u pojedinim slučajevima vršena bez jasno utvrđenih i mjerljivih kriterija.

Tako je navedeno da je Fondaciji za očuvanje historijskog naslijeđa Pravda čiji je osnivač Semir Halilović, zastupnik BPS-a u Skupštini KS dodijeljeno 205.000 KM u tri tranše. Prva od 100.000 KM, druga odlukom od 14.07.2018. 85.000 i treća odlukom od 13.11.2017. još 20.000 KM. Revizori su utvrdili da je Fodacija osnovana samo dva mjeseca prije raspisivanja javnog poziva za finansiranje/sufinansiranje projekata pružanja pravne i druge pomoći u korist osumnjičenih i optuženih bivših pripadnika Oružanih snaga RBiH u predmetima ratnih zločina do pravosnažnosti presude za 2017. godinu.

– U pozivu su definisani opći i poseban kriterij „vrednovanje značaja i kvaliteta ponuđenog projekta“. Ne možemo potvrditi da je navedeni kriterij mjerljiv, radi čega se kao takav i nije mogao objektivno vrednovati. Aplikacije su dostavile dvije fondacije. Fondacija za očuvanje historijskog naslijeđa „Pravda“, osnovana dva mjeseca prije objavljivanja javnog poziva (11.01.2017. godine), dostavila je aplikacije za dva projekta, dok je druga fondacija, Fondacija za pružanje pravne pomoći pripadnicima boračke populacije – Sarajevo, dostavila aplikaciju za jedan projekat. Na prijedlog komisije za provođenje predmetnog javnog poziva, podržan je samo jedan projekat fondacije „Pravda“ i ovoj fondaciji dodijeljena su sredstva u iznosu 100.000 KM. Za drugi projekat komisija je konstatovala da nije dovoljno i adekvatno obrazložen, a „posebno ako se ima u vidu da je Fondacija tek registrovana početkom tekuće godine i da su upitni prostorni i ljudski resursi neophodni za realizaciju jednog takvog projekta..“

Također, revizori navode da bi podaci o korisnicima trebali biti dostupni javnosti jer je riječ o javnim sredstvima.

– Obzirom da se radi o javnim sredstvima, za koje je jedan od osnovnih principa trošenja potpuna transparentnost, ne možemo se složiti, niti prihvatiti da podaci o korisnicima ovih sredstava, radi zaštite njihovih ličnih podataka, nisu dostupni javnosti, posebno ako se ima u vidu karakter i njihova namjena, kao i osjetljivost ove materije i kategorije korisnika.

Ministarstvo je posebnom odlukom od 28.03.2017. godine, bez javnog poziva, odobrilo i dodijelilo 15.000 KM i Fondaciji za zaštitu historijskih činjenica „Pravednost“ Sarajevo koju je također osnovao Semir Halilović i drugi članovi porodice Halilović, u svrhu pružanja pomoći optuženicima i njihovim porodicama koji se odnosi na novootvoreni sudski proces.

Fondacija Pravednost osnovana je u septembru 2013. godine, a samo dva mjeseca kasnije od Ministarstva za boračka pitanja na čijem je čelu tada bio Faid Hećo (BPS) dobija 200.000 KM.  Fondacija Pravednost iz Budžeta KS je ukupno dobila više od milion maraka u narednim godinama. Tužilaštvo KS je formiralo predmet i istražuje dodjelu budžetskog novca ovoj fondaciji. Istraga bi mogla biti proširena i na Fondaciju Pravda.

(Patria)

Komentari