Rok za otpis zateznih kamata ističe za tri dana: ”Umjesto kamate platite zaposlenike..”

Porezna uprava Federacije BiH u svom saopćenju podsjetila je porezne obveznike da su ostala još tri dana tokom kojih mogu iskoristiti mogućnost otpisa zateznih kamata na javne prihode u iznosu od 0,04 % dnevno ili 14,6 % godišnje.

Prema odredbama Zakona izmjenama i dopunama zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, kamata koja je nastala po osnovu neplaćenih javnih prihoda, sa stanjem na dan 31.12.2016. godine otpisuje se u cjelosti, ako obveznik glavnicu plati najkasnije do 5. maja 2019. godine. ‘‘S obzirom da je do isteka roka ostalo još tri dana dana pozivamo porezne obveznike da uplate glavni dug i na taj način ostvare pravo na otpis kamata koje se obračunavaju na dug do 31.12.2016. godine,” stoji u saopćenju PUFBiH.

Mogućnost za poslovanje bez kamate

Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode podnosi se na Obrascu ZAOK, neposredno ili putem pošte nadležnoj poreznoj ispostavi kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik, odnosno gdje je sjedište ili adresa podnosioca zahtjeva. Obrazac ZAOK može se preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba u dijelu „Obrasci“.

Za sve dodatne informacije porezni obveznici se mogu obratiti na telefonske brojeve nadležnih kantonalnih poreznih ureda i poreznih ispostava koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba u dijelu „Kontakti“.

”Poštovani obveznici, platite dug i poslujte bez kamata. Umjesto kamate platite zaposlenike, investicije…” – poručili su iz PUFBiH.

Komentari