Rudari idu u štrajk, „Krekin“ Sindikat najavio proteste za 26. septembar?

Sindikalni odbor sindikalne organizacije ZD Rudnici uglja ˝Kreka˝ u Tuzli je na svojoj redovnoj sjednici održanoj 14.09.2017. godine, razmatrao izuzetno teško stanje koje je proizvedeno blokadom računa Društva od strane Poreske uprave FBiH, Uprave za indirektno oporezivanje, tužbi dobavljača i ostalih, zbog kojih je isplata augustovske plaće postala upitna.

Sindikat rudnika „Kreka“ je od ranije prepoznao ovu problematiku i preko Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH je 09.05.2017. godine upozorio Vladu Federacije BiH, Poreznu upravu FBiH, JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo i Upravu ZD rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli da se navedena problematika ne može i dalje ignorisati, jer itekako predstavlja potencijalnu „opasnost“ da u određenom vremenskom periodu doprinese potpunom kolapsu nekih rudnika uglja, i ponudio prijedlog rješenja.

Međutim, Sindikat rudnika „Kreka“ je nezadovoljan činjenicom da niko od nadležnih za rješavanje navedenog problema nije našao za shodno da odgovori i ispoštuje prijedlog Sindikata, čime bi se obezbijedilo efikasno funkcionisanje rudnika.

Rudari „Kreke“ su u mjesecu augustu iskopali 198,000 tona uglja. Ovaj izvanredan rezultat je plod isključivo zalaganja rudara i rudarske snalažljivosti i još više dobija na značaju ako se uzme u obzir odnos vladajućeg Društva prema realizaciji investicione faze 2016-2018. godina za rudnike „Kreka“ koja iznosi svega 3 % od obećanih ulaganja.

Zbog svega gore navedenog, Sindikalni odbor rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli je jednoglasno donio odluku o najavi štajka Upravi ZD rudnici uglja „Kreka „ u Tuzli, ukoliko do 25.09.2017. godine Uprava ne izvrši isplatu plate, toplog obroka, prevoza, zdravstvenog osiguranja kao i potpuno poštivanje svih obaveza prema uposlenicima u skladu sa Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH.

S tim u vezi, štrajk će početi 26. septembra 2017. godine sa početkom u 07:00 sati u svim rudnicima, organizacionim jedinicama i Direkciji Društva u ZD rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli izvještava RTV Slon.

Komentari