Šta borci koji su na Birou moraju dostaviti od dokumentacije da bi ostvarili pravo na novčanu pomoć?

26.novembra objavili smo obavještenje koje nam je pristiglo na e-mail od Mirzeta Jahića predsjednika Udruženja zaboravljenih demobilisanih boraca.

Prema navodima Jahića borci koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje će od Ministarstva za boračka pitanja FBiH dobijati od 83,00 do 209,00 KM zavisno od vremena provedenog u Armiji RBiH.

Borci koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje najmanje tri godine i čija mjesečna primanja ne prelaze 200,00 KM imat će pravo na pomoć.

Borci koji su proveli 12 mjeseci u Armiji RBiH dobijat će 83,00 KM, od 13 do 24 mjeseca 125,00 KM, a oni koji su bii od 25 do 36 mjeseci dobijat će 167,00 KM, dok će oni preko 36mjeseci pripadnosti Armiji dobijati 209,00 KM.

Danas 07.decembra Mirzet Jahić je uputio novo obavještenje u kojem navodi šta borci moraju prikupiti od dokumentacije kako bi ostvarili svoja prava.

Naime, on ističe da je potrebno dostaviti:

  • Uvjerenje o pripadnosti Armiji RBiH
  • Uvjerenje iz Poreske uprave koje potvrđuje da nema primanja koja prelaze 200 KM mjesečno
  • Uvjerenje iz Centra za socijalni rad (soba br.5)
  • Potvrda sa Biroa za sve punoljetne članove domaćinstva
  • Kućna lista
  • Lična karta i CIPS prebivalište
  • Kopija žiro računa

Mirzet Jahić ističe da sva dokumentacija mora biti ovjerena, odnosno da kopije moraju biti ovjerene kod notara ili u Općini Kalesija.

Dokumentacija se dostavlja lično na adresu Udruženja zaboravljenih demobilisanih boraca, najkasnije do 14.decembra do 15:00 sati kada će ista biti prolsijeđena ka Ministarstvu za boračka pitanja FBiH.

Više informacija možete dobiti na broj 062 920 021 

 

Komentari