Dječiji doplatak u TK povećan za 5 KM

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila da će iznos dječijeg dodatka za djecu iz porodica u kojima mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 7% prosječne plate u Tuzlanskom kantonu iz 2020. godine, iznositi 25,00 KM po jednom djetetu mjesečno, odnosno za 5 KM više u odnosu na prethodni period, izuzimajući porodice sa troje i više djece za koje će dječiji dodatak iznositi 43,00 KM mjesečno po svakom djetetu iz te porodice.

Vlada je danas utvrdila i jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta u visini od 20%prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu za prvih jedanaest mjeseci 2020. godine, odnosno u iznosu od 172,00 KM. Pravo na ovaj oblik pomoći imaju porodice čiji mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 25% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu. Za ostvarivanje ovog prava u Budžetu TK za 2021.godinu je planirano 120.000,00 KM.

Također, Vlada je utvrdila i da će novčana pomoć na ime prehrane djeteta do šest mjeseci iznositi 86,00 KM po djetetu. Pravo na ovu pomoć imaju nezaposlene majke porodilje čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2020. godine. Ovo pravo isplaćivat će se u trajanju od maksimalno šest mjeseci, a zahtjev za ostvarivanje prava se može podnijeti najkasnije do jedne godine starosti djeteta. Uspostavu prava vršit će mjesno nadležni centar za socijalni rad.

Prema današnjoj odluci Vlade, jednokratna novčana pomoć za roditelje sa troje i više zajedničke djece tokom 2021. godine iznosit će 1.500,00 KM, a ovo pravo.

Najnovije

Od sutra, ugostiteljski objekti u TK smiju raditi samo do 20:00 sati

Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona danas je donio naredbu u kojoj stoji da se ograničava rad svih ugostiteljskih objekata najduže do...

Vakcinacija protiv koronavirusa uvjet za ovogodišnji Hadž

Vlasti Saudijske Arabije saopćile su da će vakcinacija protiv koronavirusa biti jedan od osnovnih uvjeta za ovogodišnje hodočašće hadža.

Nermin Kuralić od danas na funkciji direktora JZU Dom zdravlja Kalesija

Nermin Kuralić od danas je vršilac dužnosti direktora JZU Dom zdravlja Kalesija, saznaje Infoplus. On je na ovoj funkciji zamijenio dosadašnjeg direktora...

Kalesijski vatrogasci gasili požar u Zoljama

Prema Izvještajima općinskih i garadskih službi civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona, vatrogasne jedinice osim nekoliko tehničkih, imale su i 14 intervencija...

Potrošačke cijene u FBiH u januaru porasle za 0,3 posto

Potrošačke cijene u Federaciji BiH u januaru su u prosjeku porasle za 0,3 posto u odnosu na decembar prošle godine, podaci su...