Kantonalni štab civilne zaštite: Dozvoljeno održavanje ispita, povratak u studentske domove

Kantonalni štab civilne zaštite donio je naredbu kojom dozvoljava Univerzitetu u Tuzli odbrane završnih radova na I, II i III ciklusu studija kao i odbrane projekata koje se organizuju u najvećim prostorijama fakulteta uz prisustvo maksimalno deset osoba uključujući članove Komisije počev od 26. maja 2020. godine. Kantonalni štab dozvolio je i povratak studenata u studentske domove, održavanje vježbi u objektima Univerziteta s tim što broj studenata ne može biti veći od 15. Detaljnu naredbu možete pogledati u prilogu teksta.

Predstavnici Medicinskog fakulteta su ranije upoznati o kliničkom stažu, te  nakon izvađene sanitarne knjižice i testiranja na Covid-19 koje će se vršiti na Univerzitetskom kliničkom centru studenti će moći krenuti sa radom.

Detaljnije informacije Studentski parlament će objaviti nakon sjednice Senata UNTZ.