Predsjednik SD-a Enver Bijedić osumnjičen za krivično djelo zloupotreba ovlasti

U predmetu Kantonalnog tužilaštva TK “SPO 15. maj Tuzla” okončana je istraga protiv bivšeg direktora Direkcije za izgradnju Tuzla Envera Bijedića, koji je osumnjičen za krivično djelo zloupotreba ovlasti u privrednom poslovanju, a vezano za nenamjensko trošenje više od 1 milion KM koji su ugovorima bili vezani za završetak gradnje ovog objekta.

Kompletirana su vještačenja građevinske i ekonomske struke i okončana je istraga, te je sačinjena tužilačka odluka koja će biti dostavljena nadležnom sudu na dalje odlučivanje.