U petak u sali Općinskog vijeća Kalesija obuka vijećnika

Na osnovu člana 4. Odluke o obuci vijećnika Općinskog vijeća Kalesija (”Službeni glasnik općine Kalesija”, broj 1/18) i člana 5. Programa obuke vijećnika u Općinskom vijeću Kalesija za 2019. godinu broj: 01-05-511/19 od 01.02.2019.godine, dostavlja se

Obavijest o održavanju obuke vijećnika

Obuka vijećnika Općinskog vijeća Kalesija održat će se, kako slijedi:

Oblast: DRUŠTVENA DJELATNOST I OPĆA UPRAVA

– Matična područja i nazivi naseljenih mjesta na području općine Kalesija,
– Matične knjige i matične evidencije iz nadležnosti općine Kalesija,
– Pravo na porodičnu invalidninu iza umrlog ratnog vojnog invalida.

Dan – 13.09.2019. godine,
Vrijeme – 15:30 – 16:30 h
Mjesto – sala Općinskog vijeća

Komentari