Vlada FBiH prihvatila prijedlog za zatvaranje kolektivnih centara u Kalesiji

Danas je Vlada FBiH  prihvatila prijedloge da  u projekat zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja (CEB II) budu ukjučene općine Kalesija i Banovići.

U kolektivnim centrima na području Kalesije, u veoma lošim uslovima i u stanju socijalne i potrebe za hitnim stambenim zbrinjavanjem, živi 79 porodica, odnosno 243 osobe,  a na području Banovića postoji pet kolektivnih centara u kojima je smješteno 101 porodica sa 282 osobe.

Komentari