Vlada TK odobrila kredit za Lafat komerc u iznosu od 2 miliona KM

Vlada Tuzlanskog kantona je u Budžetu za 2018. godinu obezbjedila sredstva za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, čime se istim omogućava obezbjeđenje finansijskih sredstava za pokretanje ili unapređenje poslovnih aktivnosti putem kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope.

Od 50 odobrena kredita od strane Banke i Vlade TK, plasirano je ukupno 41 kredit u ukupnom iznosu od 13.819.000,00 KM dok za odobrenih 5 kredita Banka još uvijek čeka da se steknu uslovi za namjenski utrošak sredstava.

Najveći iznos odobrenog i plasiranog kredita jeste 2.000.000 KM (PZU IBN SINA d.o.o. Tuzla i Lafat Komerc d.o.o. Kalesija), a najmanji iznos 25.000 KM (EGA FIN d.o.o. Lukavac).

Ako posmatramo zastupljenost klijenata kojima su plasirani krediti prema općini kojoj pripadaju možemo zaključiti da je najveći broj korisnika sa područja općine Tuzla i to 43%, a zatim slijedi općina Kalesija sa 15%, Gradačac sa 14%, Živinice 12%, i Gračanica 6 %.

Po broju odobrenih kredita u općinama ponovno prednjači Tuzla sa 11 odobrenih kredita a slijedi ih Gradačac sa 7 i Lukavac sa 6 odobrenih kredita.

Prema strukturi djelatnosti u kojima su krediti plasirani najveći dio kreditnih plasmana namijenjen je za finansiranje Metalne industrije 88%, kao i trgovine 33%. . Najmanji procenat namijenjen je finansiranju rudarstva, gdje se radi o preduzeću koje se bavi otkopom pjeska.

Komentari