Connect with us

Hi, what are you looking for?

BiH-Svijet

Ministarstvo finansija FBiH samo 1 posto žalbi riješilo u roku

Federalno ministarstvo finansija, kao drugostepeni organ, u zakonskom roku riješilo je svega jedan odsto žalbi, a vrijednost svih neriješenih predmeta samo u toku 2020. godine iznosila je više od 141 milion KM.

Ovo se, između ostalog, navodi u izvještaju revizije učinka na temu “Efikasnost drugostepenih organa u postupku po žalbama”, koju je uradila Kancelarija za reviziju institucija BiH. Poslodavci iz Federacije BiH kažu da situacija sa neriješenim predmetima postaje alarmantna te da se nešto mora mijenjati u tom smislu jer se, kako kažu, nalazimo na ivici pravne nesigurnosti.

“Situacija je katastrofalna i na to ukazujemo godinama. Imate sad predmete koji su stari i 18 godina. Ukupan iznos dugovanja sa kamatama i sporednim potraživanjima se približio cifri od 300 miliona KM. U potpunosti se krše svi mogući principi prava. Imamo slučajeve gdje se šest puta neki predmet sa drugostepenog organa vraća prvostepenom organu i taj prvostepeni organ istu mjeru donosi, a Ministarstvo šest puta to vraća i ne želi da riješi stvar”, rekao je Mladen Pandurević, direktor Udruženja poslodavaca FBiH.

Kada je riječ o reviziji, osim sa Ministarstvom finansija FBiH, bavili su se i pitanjima žalbi u Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida Odbrambeno-oslobodilačkog rata, gdje je situacija malo bolja nego u finansijama.

U slučaju Ministarstva finansija FBiH, ono je nadležno za rješavanja žalbi na prvostepena rješenja Poreske uprave koja se najvećim dijelom odnose na utvrđivanje dodatnog razreza poreza, opštinske komunalne takse, porez na promet nekretnina prinudne naplate, itd.

Rok za rješavanje ovakvih predmeta pred Ministarstvom je 30 dana, međutim tako je samo na papiru, a u praksi je potpuno druga situacija.

“Utvrđena su višegodišnja kašnjenja, od preko četiri godine, s obzirom na to da su se u 2020. godini tek rješavali predmeti iz 2015, ali i ranijih godina. Podaci pokazuju da ni u 2021. godini nije došlo do poboljšanja”, naveli su revizori.

Prema podacima Ministarstva finansija FBiH, samo u 2020. godini vrijednost svih neriješenih predmeta po iskazanim žalbama u upravnim postupcima koji se vode u ovom ministarstvu iznosila je 141.325.378 KM, od čega se 80.744.953 odnosilo na dodatne poreske obaveze kod kojih žalbe odlažu izvršenja rješenja. U ovom trenutku više od 5.000 žalbi je neriješeno.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Kada ne bi dobilo nijedan drugi predmet, Ministarstvu finansija FBiH bi trebalo četiri godine da riješi predmete koje imaju, i to pod uslovom da rade i ispunjavaju normu. Nešto se mora uraditi, napraviti pritisak da se to počne rješavati i da se prisile da poštuju zakon i rješavaju”, rekao je Pandurević.

U Ministarstvu finansija Federacije BiH pokušali smo dobiti komentar na ovu temu, odnosno odgovor na pitanja zbog čega se postupci ne rješavaju u roku, međutim do zaključenja ovog broja “Nezavisnih” odgovor nije stigao.

Kao i Pandurević, i revizori tvrde da Ministarstvo finansija FBiH ni u jednom slučaju nije donijelo meritorno rješenje, već je uglavnom poništavalo rješenja Poreske uprave FBiH i vraćalo im na ponovno odlučivanje.

“Vraćanjem žalbe prvostepenom organu na ponovno rješavanje o istoj se stvari odlučuje više puta. Kada se žalbe zaprime drugi put, bilježe se kao novi predmet i rješavanje kreće ispočetka. Ovakvo postupanje sa žalbama dovodi do toga da se za istu stvar vodi više upravnih postupaka, što može trajati godinama”, naglasili su revizori.

(Nezavisne novine)

Pogledajte još

Izdvojeno

Sinoć iza ponoći u centru Kalesije, tačnije ispred pekare “Saraj” došlo je do tuče u kojoj je učestvovalo više osoba. Policija provodi istragu i...

Izdvojeno

Dok većina mladih osoba u našoj državi sanja o odlasku ili čak priprema papire ima i onih koji su odlučili da se iz Austrije...

BiH-Svijet

Sadekatul-fitr za za ovogodišnji ramazan iznosi osam KM, 10 i 20 KM, odlučilo je Vijeće muftija Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini. Vijeće...

Izdvojeno

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona krajem 2015.godine provelo je konkurs za prijem 60 osoba u početni čin policajac, a u februaru 2016.godine objavili su...