Connect with us

Hi, what are you looking for?

BiH-Svijet

Poznat identitet 70 žrtava genocida koje će biti ukopane 11. jula u Potočarima

U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari 11. jula ove godine bit će ukopani posmrtni ostaci 70 žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine na području Srebrenice, javlja Anadolija.

Za ovogodišnju koletivnu dženazu nema više zakazanih identifikacija, međutim, ukoliko se neka od porodica u međuvremenu izjasni da želi ukopati posmrtne ostatke člana porodice to će biti i urađeno.
11. jula u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari, bit će ukopani:

Hasanović (Avdulah) Ševket ( rođen 1974.),
Ćerimović (Mumin) Fadil (1969.),
Hasanović (Emin) Rešid (1929.),
Husejinović (Uzeir) Bećir (1937.),
Osmanović (Šaban) Abdulah (1964.),
Šabanović (Mehan) Rasim (1945.),
Beganović (Selman) Sabahudin (1976.),
Mahmutović (Mahmut) Đemila (1962.),
Salkić (Mustafa) Munib (1979.),
Harbaš (Salih) Bajro (1947.),
Harbaš (Bajro) Adem (1974.),
Salihović (Selman) Mirzet (1978.),
Salihović (Huso) Alija (1923.),
Mehmedović (Mehmed) Sinan (1933.),
Osmanović (Ibrahim) Šemso (1929.),
Suljić (Kemal) Damir (1979.),
Kadrić (Šukrija) Kadrija (1970.),
Rizvanović (Salčin) Sejfo (1955.),
Mujić (Meho) Hajrudin (1979.),
Jašarević (Mujčin) Fikret (1970.),
Gabeljić (Rasim) Amir (1965.),
Mehmedović (Hasan) Selim (1953.),
Osmanović (Omer) Sinan (1940.),
Salihović (Mesud) Kemal (1953.),
Huremović (Mujo) Ibro (1954.),
Malić (Alija) Ibrahim (1938.),
Riđić (Husein) Rajif (1951.),
Nukić (Sejdalija) Đemal (1979.),
Mehmedović (Mustafa) Sulejman (1951.),
Memić (Huso) Neđib (1955.),
Cvrk (Osman) Behaija (1948.),
Hodžić (Ibrahim) Hamed (1957.),
Muhić (Ahmet) Hidajet (1966.),
Agić (Ćamil) Sadik (1965.),
Husić (Mustafa) Muhamed (1972.),
Suljić (Suljo) Ramiz (1972.),
Efendić (Edhem) Senajid (1960.),
Mustafić (Šefik) Vahid (1960.),
Mandžić (Salih) Jakub (1958.),
Fejzić (Nezir) Zule (1963.),
Sulejmanović (Nurko) Aziz (1961.),
Smailović (Adil) Omer (1961.),
Alić (Mursel) Sead (1969.),
Alić (Dahmo) Smail (1967.),
Jusić (Jusuf) Sehid (1968.),
Mujić (Bekto) Bego (1946.),
Jahić (Nedžib) Enver (1977.),
Selimović (Hajrudin) Mesud (1979.),
Imamović (Mustafa) Zaim (1974.),
Imamović (Mustafa) Zejad (1976.),
Krdžić (Ibiš) Ejub (1935.),
Ademović (Ševal) Šefik (1979.),
Mehmedović (Hasan) Hazim (1973.),
Mehmedović (Adem) Hasan (1953.),
Gabeljić (Ćamil) Džemail (1972.),
Hafizović (Mušan) Husein (1963.),
Bečić (Mujo) Hakija (1943.),
Ćerimović (Mumin) Senahid (1971.),
Muminović (Rasim) Ramiz (1957.),
Skeledžić (Nezir) Edo (1930.),
Jusić (Osman) Bajro (1972.),
Omerović (Osmo) Osman (1970.),
Mustafić (Šefik) Sakib (1954.),
Malagić (Ramo) Šaban (1956.),
Turković (Ahmet) Nedžib (1977.),
Hasanović (Emin) Abdulah (1939.),
Krdžić (Hakija) Junuz (1943.),
Suljić (Azem) Fehim (1957.),
Junuzović (Sabit) Omer (1959.) i
Ferhatović (Sabrija) Đemal (1973.).

Među 70 žrtava koje će ove godine biti ukopane na kolektivnoj dženazi nalazi se i sedam maloljetnika. Najmlađa žrtva koja će biti ukupana 11. jula u Potočarima je 15-godišnji Damir (Kemal) Suljić čiji posmrtni ostaci su pronađeni u bratunačkoj masovnoj grobnici Blječeva, a najstarija Alija (Huso) Salihović, rođen 1923. Njegovi posmrti ostaci su pronađeni u masovnim grobnicama Zeleni Jadar i Pusmulići.

Pogledajte još

Izdvojeno

Sinoć iza ponoći u centru Kalesije, tačnije ispred pekare “Saraj” došlo je do tuče u kojoj je učestvovalo više osoba. Policija provodi istragu i...

Izdvojeno

Dok većina mladih osoba u našoj državi sanja o odlasku ili čak priprema papire ima i onih koji su odlučili da se iz Austrije...

BiH-Svijet

Sadekatul-fitr za za ovogodišnji ramazan iznosi osam KM, 10 i 20 KM, odlučilo je Vijeće muftija Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini. Vijeće...

Izdvojeno

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona krajem 2015.godine provelo je konkurs za prijem 60 osoba u početni čin policajac, a u februaru 2016.godine objavili su...