Republika Srpska službeno krenula u formiranje parainstitucija, prva na meti Agencija za lijekove BiH

U Banjoj Luci će sutra u 12:00 sati biti održana posebna sjednica Narodne skupštine na čijem će se dnevnom redu naći Prijedlog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske, po hitnom postupku.

Ovaj prijedlog utvrdila je Vlada Republike Srpske na jučerašnjoj sjednici. Prijedlogom zakona vlast u RS-u pokušava razvlastiti Agenciju za lijekove i medicinska sredstva BiH, a njene nadležnosti bi se prenijele na novu Agenciju za lijekove i medicinska sredstva RS-a.

“Ovim zakonom osniva se Agencija za lijekove i medicinska sredstva Republike Srpske, kao ovlašteni organ nadležan za oblast lijekova i medicinskih sredstava, koji se proizvode i upotrebljavaju u medicini u RS-u. Agencija je samostalna upravna organizacija i ima svojstvo pravne osobe”, stoji u prijedlogu.

Drugim riječima, oblast odobravanja i kontrole lijekova i medicinskih sredstava žele prenijeti s države na entitet. Sjedište agencije bit će u Banjoj Luci, a ona će u svom sastavu imati kontrolnu laboratoriju.

Jedna od nadležnosti ove agencije je “izdavanje dozvole za stavljanje lijeka u promet, obnovu dozvole za stavljanje lijeka u promet, odnosno njeno ukidanje i izmjene”.

Opozicija u RS-u najavila je da neće podržati Prijedlog zakona o lijekovima na sutrašnjoj sjednici.

Osnivač se obavezuje da u budžetu Republike Srpske osigura sredstva potrebna za donošenje i primjenu Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima RS-a. Procijenjeni iznos sredstava potrebnih za osnivanje i prvu godinu rada Agencije za lijekove Republike Srpske je 2.315.000 KM.

“Ekonomska opravdanost donošenja Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske ogleda se u činjenici da će Agencija za lijekove Republike Srpske, za usluge pružene u okviru svoje djelatnosti, ostvarivati godišnje prihode u iznosu većem od iznosa procijenjenih troškova poslovanja. Pored prihoda po osnovu naknada za pružene usluge, Agencija može ostvarivati i dodatne prihode iz drugih izvora u skladu sa zakonom. Procijenjeni ukupan iznos prihoda Agencije za lijekove Republike Srpske na godišnjem nivou je 3.500.000 KM”, navodi se u Prijedlogu zakona.

Podsjetimo, ovo je prva od niza nadležnosti koje vlasti RS-a nastoje prenijeti s države na entitet. Osim toga, vlasti namjeravaju preuzeti i čitav niz naležnosti iz oblasti sigurnosti i pravosuđa. O tim temama će se raspravljati na drugoj sjednici koja će biti naknadno zakazana.

Najnovije

Danas otvaranje mosta na Drini i graničnog prijelaza sa Srbijom kod Bratunca

Na Drini kod Bratunca danas će svečano biti otvoren most "Bratoljub" koji ovu općinu spaja sa susjednom Ljubovijom, kao i zajednički granični...

Povećanje proizvodnje i prodaje šumskih sortimenata u FBiH

U Federaciji BiH ukupna proizvodnja šumskih sortimenata u periodu januar-oktobar 2021. godine, u odnosu na isti period 2020. godine, veća je za...

U Kalesiji obilježen Dan državnosti, načelnik pozvao sve političare na jedinstvo

Općinski načelnik Sead Džafić sa saradnicima, predstavnici Općinskog vijeća, članovi i predstavnici boračkih udruženja i organizacija te predstavnici političkog i vjerskog života...

EP BIH: Depoi za ugalj TE Tuzla ostali bez zaliha

Depoi Termoelektrane u Tuzli su bez zaliha uglja i dalja proizvodnja električne i toplotne energije ozbiljno je ugrožena zbog aktuelnih dešavanja u...

Dan kada su “srpski orlovi povili krila” pred Armijom RBiH

Sedamnaest punih dana, od 8. do 25. novembra, trajala je neizvjesnost zvana Lisača na Majevici i prava drama za 75 četnika u potpunom okruženju snaga...