Connect with us

Hi, what are you looking for?

BiH-Svijet

Ured za reviziju institucija FBiH izvršio 73 planirane revizije za 2016. godinu

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH, u skladu sa Godišnjim planom i programom rada Ureda za reviziju institucija u FBiH za 2017. godinu i Zakonom o reviziji institucija u FBiH, izvršio je 73 planirane finansijske revizije za 2016. godinu.

Izvršena je revizija Izvještaja o izvršenju Budžeta FBiH za 2016. godinu u kojem su ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznosili 2.288.784.801 KM, te 33 korisnika Budžeta FBiH (od kojih je 19 obaveznih revizija) sa ukupnim rashodima i izdacima za 2016. godinu u iznosu od 2.150.204.834 KM, 12 gradova i općina sa ostvarenim prihodima i primicima u iznosu od 64.202.918 KM, 17 zavoda, fondova, agencija i javnih ustanova sa ostvarenim prihodima u iznosu od 860.340.957 KM, kao i 10 javnih preduzeća sa ostvarenim prihodima u iznosu od 280.343.676 KM.

U skladu sa novousvojenim Okvirom međunarodnih standarda vrhovnih revizijskih institucija („ISSAI okvir“) od decembra 2016. godine, Ured za reviziju ažurirao je Vodič za finansijsku reviziju, kao i metodologiju rada.

Najznačajnije za korisnike revizorskih izvještaja je što revizorski izvještaji sadrže dva odvojena mišljenja, i to mišljenje o pouzdanosti finansijskih izvještaja i mišljenje o usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima sa zakonima i drugima propisima. Navedeno ima za cilj jasniji opis i klasifikaciju utvrđenih nepravilnosti.

O pouzdanosti finansijskih izvještaja dato je 27 pozitivnih mišljenja, 30 mišljena s rezervom, 15 negativnih i jedno suzdržano mišljenje.

Za usklađenost sa zakonima i drugima propisima, dato je 13 pozitivnih mišljenja, 49 mišljenja s rezervom i 11 negativnih mišljenja.

Revidiranim institucijama dato je 1449 preporuka, od kojih se veliki broj ponavlja iz godine u godinu.

Korisnicima Budžeta FBiH dato je 625 preporuka, uključujući preporuke date u Izvještaju o finansijskoj reviziji Izvještaja o izvršenju Budžeta FBiH za 2016., gradovima i općinama 319 preporuka, zavodima, fondovima, agencijama i javnim ustanovama 345 i javnim preduzećima 160 preporuka.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Revizijom Izvještaja o izvršenju Budžeta FBiH za 2016. godinu za pouzdanost finansijskih izvještaja dato je mišljenje s rezervom sa skretanjem pažnje, a za usklađenost mišljenje s rezervom, te su date 44 preporuke.

Izvršena je i ocjena implementacije 68 preporuka datih u Izvještaju za 2015. godinu od kojih je samo 12 realizovano u 2016. godini.

Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za 2016. godinu predstavlja konsolidovani izvještaj za ukupno 61 instituciju u FBiH (za sedam Kazneno popravnih zavoda Budžet se planira u jednom iznosu na razdjelu Federalnog ministarstva pravde kao jedna glava za sve KPZ-ove), te daje sliku budžetske potrošnje na nivou Federacije BiH.

Izvršena je i analiza postupanja po prethodno datim preporukama za 40 subjekata koji su revidirani za 2015. godinu ili ranije. Analiza i ocjena postupanja po preporukama se nije vršila kod subjekata kod kojih su se revizije ili obavljale po prvi put ili je proteklo više od 10 godina od prethodne revizije.

Kod subjekata kod kojih je vršena analiza postupanja po preporukama, utvrđeno je da je 36 posto preporuka potpuno realizovano ili je realizacija u toku, 31 posto preporuka nije implementirano i za 33 posto preporuka nije bilo moguće izvršiti ocjenu postupanja (npr. zbog proteka vremena nisu više provodive).

Zavodi, fondovi i agencije pokazuju najbolji stepen implementacije preporuka iz prethodnih perioda, što se potvrđuje i manjim brojem ukupno datih preporuka za 2016. godinu.

U okviru ukupnog broja revidiranih subjekata, prvi put izvršena je finansijska revizija 29 subjekata čiji budžeti i finansijski planovi samo za 2016. godinu iznose preko 363 miliona KM (Kazneno popravni zavodi su revidirani u 2006. godini konsolidovano, dok su u 2016. godini zasebno revidirani).

Također je revidirano 18 subjekata kod kojih revizija nije vršena 10 i više godina, a čiji budžeti i finansijski planovi za 2016. godinu iznose preko 480 miliona KM piše FENA.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Pogledajte još

Izdvojeno

Sinoć iza ponoći u centru Kalesije, tačnije ispred pekare “Saraj” došlo je do tuče u kojoj je učestvovalo više osoba. Policija provodi istragu i...

Izdvojeno

Dok većina mladih osoba u našoj državi sanja o odlasku ili čak priprema papire ima i onih koji su odlučili da se iz Austrije...

BiH-Svijet

Sadekatul-fitr za za ovogodišnji ramazan iznosi osam KM, 10 i 20 KM, odlučilo je Vijeće muftija Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini. Vijeće...

Izdvojeno

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona krajem 2015.godine provelo je konkurs za prijem 60 osoba u početni čin policajac, a u februaru 2016.godine objavili su...