KONTAKT
Početna BiH-Svijet Vlada FBIH: Preraspodjela sredstava za realizaciju aktivnih mjera za zapošljavanje

Vlada FBIH: Preraspodjela sredstava za realizaciju aktivnih mjera za zapošljavanje

od redakcija

Federalna vlada dala je saglasnost na Odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje o preraspodjeli dijela sredstava namjenskog novčanog depozita kod Razvojne banke Federacije BiH.

Sredstava namjenskog novčanog depozita u iznosu od 16.000.000 KM, koja se u skladu sa Ugovorom o formiranju namjenskog depozita od 24.8.2005. godine nalaze deponirana kod Razvojne Banke Federacije BiH s ciljem realizacije Programa dugoročnih plasmana za poticaj zapošljavanja, bit će preraspoređena na transakcijski račun Federalnog zavoda za zapošljavanje, za provođenje aktivne politike zapošljavanja.

U obrazloženju ove odluke je navedeno da je u proteklih nekoliko godina evidentan pad interesa korisnika za kreditima predviđenim Programom dugoročnih plasmana i tako postižu mali efekti zapošljavanja.

Ocijenjeno je opravdanim i cijelishodnim preusmjeriti dio raspoloživih sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje iz depozita kod Razvojne banke Federacije BiH na račun Federalnog zavoda za zapošljavanje, i to isključivo za realizaciju redovnih mjera aktivne politike zapošljavanja (sufinansiranje zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke nezaposlenih osoba).

Možda vam se sviđa

logo

Infoplus je izvor informacija koji pokriva raznovrsne teme, pružajući čitateljima uvid u najnovije  događaje i društvene trendove. 

Izdvojeno

Najnovije

Infoplus Agencija – Sva prava zadržana.