Connect with us

Hi, what are you looking for?

BiH-Svijet

Za unaprijeđenje zdravstva u FBiH skoro 32 miliona KM

Vlada Federacije BiH je usvojila pet programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministrstvu zdravstva, a namijenjenih unapređenju zdravstva, u ukupnom iznosu od 31.960.000 KM.

Jednim od programa je Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH odobrena raspodjela 28.500.000 KM, a sredstva su namijenjena za finansiranje nabavke lijekova i medicinskih sredstava, pružanja zdravstvenih usluga i provođenja programa Federalnog fonda solidarnosti utvrđenih Programom zdravstvene zaštite koji se finansira sredstvima Federalnog fonda solidarnosti i Finansijskim planom ovog fonda za 2022. godinu.

Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH je, drugim usvojenim programom, odobreno 2.000.000 KM za sufinansiranje troškova raseljenih osoba. Svrha ovog programa je obezbjedivanje prava na bolničko liječenje povratnicima iz Federacije BiH u općine u Republiku Srpsku, a u skladu sa Odlukom o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz FBiH u Republiku Srpsku u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH. Upućivanje pacijenata na liječenje će se provoditi prema Uputstvu o načinu ostvarivanja bolničke zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama u FBiH povratnika iz FBiH u općine Republike Srpske.

Vlada je usvojila i Program utroška sredstava namijenjenih zdravstvenoj zaštiti Roma u FBiH. Sredstva u iznosu od 35.000 KM bit će usmjerena za zdravstvenu zaštitu osoba romske nacionalnosti koje nemaju stalno mjesto prebivališta, odnosno boravišta u Federaciji BiH.

Iznos od 1.125.000 KM odobren je posebnim programom Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije BiH, a namijenjen sufinansiranju troškova ovog zaavoda u 2022. godini koji nastaju obavljanjem djelatnosti propisanih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o krvi i krvnim sastojcima u dijelu koji se finansira od strane osnivača – Federacije BiH. Svrha programa su uspješno obavljanje djelatnosti Zavoda, primjena jedinstvenih standarda u prikupljanju, testiranju, preradi, čuvanju, izdavanju i upotrebi krvi i krvnih sastojaka, koordinacija aktivnosti u procesu transfuzijske medicine u FBiH, unaprjeđenje rada dijagnostičkih službi, te promocija i povećanje broja dobrovoljnih davalaca krvi.

Peti danas usvojeni program odnosi se na Agenciju za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), a riječ je o u iznosu od 300.000 KM Ova sredstva raspoređuju se za sufinansiranje troškova Agencije u 2022. godini, a koji nastaju obavljanjem djelatnosti propisanih Zakonom o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i akreditaciji u zdravstvu.

Pogledajte još

Izdvojeno

Sinoć iza ponoći u centru Kalesije, tačnije ispred pekare “Saraj” došlo je do tuče u kojoj je učestvovalo više osoba. Policija provodi istragu i...

Izdvojeno

Dok većina mladih osoba u našoj državi sanja o odlasku ili čak priprema papire ima i onih koji su odlučili da se iz Austrije...

BiH-Svijet

Sadekatul-fitr za za ovogodišnji ramazan iznosi osam KM, 10 i 20 KM, odlučilo je Vijeće muftija Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini. Vijeće...

Izdvojeno

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona krajem 2015.godine provelo je konkurs za prijem 60 osoba u početni čin policajac, a u februaru 2016.godine objavili su...