Društvene mreže

Unesite traženi pojam

Izdvojeno

Javni poziv za izbor kandidata za imenovanje u biračke odbore

Opći izbori 2022. održavaju se 2. oktobra 2022. godine. Kako bi sve bilo spremno za održavanje izbora i na vrijeme se angažovale osobe koje će biti uključene u izborni proces Općinska izborna komisija Kalesija dostavila je Javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata.

Na osnovu člапа 2.13 stav ( 1 ) tačka 3. lzbornog zakona BiH (“Službeпi glasnik Воsnе i Негсеgоvinе” bгoj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/ 10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), а u vezi sa članom 11. Pгavilпika о utvrđivanju kvalifikacija i postupka imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasпik Воsnе i Hercegovine” broj: 27/22), Općinska izbornа komisija Kalesija raspisuje

J A V N I O G L A S
za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova birackih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata

I. Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova birackih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata.

II. Uslovi za imenovanje:

Opći uslovi:

 1. Pгijavljeni kandidat је osoba s рrаvоm glasa.
  2. Za člаnа biračkog odbora ne može biti imenovano lice (član 2.3.Izbornog zakona BiH) :
  1. koje se ne može kandidirati u smislu odredbi clanova 1 .6, 1 .7 i 1 .7а lzbornog zakona BiH;
  2. koje је član najvišeg izvršno-političkog organa političke stгanke ili koalicije(predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
  3. koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona;
  4. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti na (Općim izborima 2018. i Lokalnim izborima 2020. godine); i
  5. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četIri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Potrebni uslovi:

-da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV, V. Stepen stručne spreme,
-da ima prijavljeno prebivalište u općini/gradu za koju je objavljen javni poziv.

  III. Potrebna dokumentacija:

Oglašavanje. Nastavite sa čitanjem ispod reklame.

l . prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3),

   IV. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje pгijava је dvadeset (20) dаnа od dana objave javnog oglasa na     oglasnoj ploči općine Kalesija, na inteгnet-stranici opcine Kalesija i sгedstvima јаvnоg    informisanja (televizija, radio, portali).

    V. Organ za provođenje postupka

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Općinska izborna komisija   Kalesija.

   VI. Ostale informacije

Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Općinske izborne komisije Kalesija   ili na internet-stranici općine Kalesija.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište Općinske   izborne komisije Kalesija sa naznakom:

Općinska izborna komisija Kalesija

Oglašavanje. Nastavite sa čitanjem ispod reklame.

Adresa: Patriotske lige b.b. 75260 Kalesija

“Prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za  imenovanje članova biračkih odbora- ne otvarati”.

Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju     uvjeta iz javnog oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.

Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na broj: 035/367-710 i 035/367-714.

U prilogu se nalazi i OBRAZAC ; SG-3:

Pogledajte još

Izdvojeno

Dok većina mladih osoba u našoj državi sanja o odlasku ili čak priprema papire ima i onih koji su odlučili da se iz Austrije...

BiH-Svijet

Sadekatul-fitr za za ovogodišnji ramazan iznosi osam KM, 10 i 20 KM, odlučilo je Vijeće muftija Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini. Vijeće...

Izdvojeno

Jovan Todić iz Osmaka navodno uposlenik firme “Zvornik putevi”, ovih dana je putem svog facebook profila u više navrata veličao četništvo i svojim komentarima...

Izdvojeno

Dvadesettrogodišnji Edis Kajnović smrtno je stradao u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u kalesijskom naselju Miljanovci. Do nesreće je došlo kada je K.E....