Connect with us

Hi, what are you looking for?

Izdvojeno

Objavljena prvostepena presuda u krivičnom postupku protiv ljekara specijaliste JZU UKC Tuzla

Općinski sud u Tuzli objavio je prvostepenu presudu u krivičnom postupku protiv Amre Jakubović Čičkušić, kojom je optužena oglašena krivom jer je kao službena osoba u svojstvu ljekara specijaliste na Odjeljenju za nuklearnu medicinu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko klinički centar Tuzla (UKC Tuzla) koristeći svoj službeni i uticajni položaj u instituciji posredovala da se učini službena radnja koja se ne bi smjela učiniti, čime je počinila produženo krivično djelo –Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, u sticaju sa produženim krivičnim djelom – Primanje dara i drugih oblika koristi.

Za počinjeno krivično djelo imenovanoj je izrečena uvjetna osuda kojom je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, a koja se neće izvršiti ukoliko optužena u roku od 5 (pet) godina, od dana pravosnažnosti presude, ne učini novo krivično djelo. Utvrđena je i obaveza da oštećenom UKC Tuzla na ime postavljenog imovinskog pravnog zahtjeva vrati imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom u iznosu od  2.952,80 KM, u roku od 30 (trideset) dana od dana pravosnažnosti presude, te da se od imenovane oduzme protupravna imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 390,00KM, koja će se uplatiti u korist budžeta Federacije BiH.

Sud je utvrdio da je Amra Jakubović Čičkušić u vremenu od kraja 2007. godine pa do 22. 02.2014. godine, u prostorijama UKC-a Tuzla, kao službena osoba, u svojstvu ljekara specijaliste, svjesna da prima dar da bi u okviru svoje funkcije učinila radnju koju ne bi smjela učiniti, dogovarala sa pacijentima sa drugih kantona i entiteta dolazak na UKC Tuzla bez neophodne medicinske dokumentacije i potom pružala medicinsku uslugu i za to od njih primala darove u novcu, te koristeći svoj službeni i uticajni položaj ljekara specijaliste, svjesno i voljno nalagala medicinskom osoblju na Odjeljenju nuklearne medicine da učine radnju koju ne bi smjeli učiniti, tako što će od pacijenata uzimati, zavoditi u protokol i na analizu predavati uzorke krvi i tkiva, iako je znala da se radi o pacijentima sa drugih kantona i entiteta koji nisu evidentirani na šalteru i koji nemaju odgovarajuća odobrenja svojih zavoda zdravstvenih osiguranja, kao i da UKC Tuzla neće moći naplatiti troškove medicinske usluge, zbog čega te usluge nisu ni naplaćene, čime je UKC-u Tuzla pričinila štetu.

Napominjemo da se radi o prvostepenoj presudi koja nije pravosnažna i na koju postoji mogućnost ulaganja žalbe.      

Pogledajte još

Izdvojeno

Sinoć iza ponoći u centru Kalesije, tačnije ispred pekare “Saraj” došlo je do tuče u kojoj je učestvovalo više osoba. Policija provodi istragu i...

Izdvojeno

Dok većina mladih osoba u našoj državi sanja o odlasku ili čak priprema papire ima i onih koji su odlučili da se iz Austrije...

BiH-Svijet

Sadekatul-fitr za za ovogodišnji ramazan iznosi osam KM, 10 i 20 KM, odlučilo je Vijeće muftija Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini. Vijeće...

Izdvojeno

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona krajem 2015.godine provelo je konkurs za prijem 60 osoba u početni čin policajac, a u februaru 2016.godine objavili su...