Connect with us

Hi, what are you looking for?

Izdvojeno

Od danas u TK počinje uplata premije osiguranja za 2023. godinu

Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja TK poslali su obavještenje u vezi sa početkom uplate premije osiguranja za Novu 2023. godinu:

“Obavještavamo osigurana lica da od četvrtka, 05.01.2023. godine, počinje uplata premije osiguranja za 2023. godinu.

Visina premije osiguranja iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu.

Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj: 338-440-22124691-66, vrsta prihoda broj: 722 611, poziv na broj: 0000000741, svrha doznake: Premija osiguranja za 2023. godinu, na šalterima poslovnih banaka, e-bankarstva ili drugi ugovorni način.

Obavještavamo osigurana lica da su uplatom premije osiguranja oslobođena od plaćanja participacije prilikom pružanja zdravstvenih usluga.

Uvođenjem e-Legitimacije i generalno implementacije Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS), osiguranim licima su kroz IZIS integrisani podaci o uplati doprinosa, participaciji i drugim relevantnim podacima.

Na osnovu uplate i podataka osiguranog lica, uplata će se automatski integrisati u karton osiguranog lica.

Po uplati premije osiguranja ista se unosi u IZIS, bez potrebe fizičkog dolaska osiguranog lica u nadležnu poslovnicu zdravstvenog osiguranja, i to u sljedećim slučajevima:

Advertisement. Scroll to continue reading.
  1. ukoliko se uplata premije osiguranja vrši posredstvom poslodavca, u kojem slučaju je poslodavac dužan dostaviti spisak lica za koje je izvršena uplata premije osiguranja;
  2. ukoliko se uplata premije osiguranja vrši samo za jedno osigurano lice, putem e-bankarstva ili običnom uplatom.

U slučaju da se izvrši uplata premije za više osiguranih lica, osigurano lice ili drugo lice koje je izvršilo uplatu je dužno da se obrati poslovnici zdravstvenog osiguranja nadležnoj prema mjestu prebivališta, kojoj će dostaviti uplatnicu premije osiguranja sa navođenjem za koga je ista uplaćena, a kako bi se podaci unijeli u aplikaciju Zavoda u okviru IZIS-a.

Osigurano lice ili drugo lice koje je izvršilo uplatu na navedeni način, može bez fizičkog dolaska u nadležnu poslovnicu zdravstvenog osiguranja, poslati na email Zavoda
skeniranu uplatnicu
, u kojem će se naznačiti za koga je izvršena uplata premije osiguranja.

Skenirane uplatnice slati na mail: premija@zzotk.ba

Ostvarivanje prava na oslobađanje od participacije uplatom premije osiguranja bit će omogućeno najkasnije u roku od 48 sati od dana uplate iste.

Osigurana lica dužna su čuvati uplatnicu kao dokaz o uplati, u smislu mogućih provjera i kontrola, odnosno radi eventualnog dokazivanja da je uplata izvršena.

Obavještavamo poslodavce, javne i privatne privredne subjekte da mogu izvršiti uplatu premije osiguranja za svoje radnike na način kako je navedeno, uz navođenje ukupnog uplaćenog iznosa i spiska radnika za koje je uplata izvršena.

Prije uplate premije osiguranja, poslodavci su dužni javiti se nadležnoj službi Zavoda putem kontakt telefona 035/300-645, radi dobijanja uputa o načinu uplate.

Osigurana lica koja su oslobođena od participacije, dužna su i dalje dolaziti u poslovnice zdravstvenog osiguranja nadležne prema mjestu prebivališta radi dostavljanja dokumentacije na osnovu koje se utvrđuje osnov za oslobađanje i period oslobađanja.

Premija osiguranja iz 2022. godine važi do 31. marta 2023. godine” – saopćeno je iz Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Pogledajte još

Izdvojeno

Sinoć iza ponoći u centru Kalesije, tačnije ispred pekare “Saraj” došlo je do tuče u kojoj je učestvovalo više osoba. Policija provodi istragu i...

Izdvojeno

Dok većina mladih osoba u našoj državi sanja o odlasku ili čak priprema papire ima i onih koji su odlučili da se iz Austrije...

BiH-Svijet

Sadekatul-fitr za za ovogodišnji ramazan iznosi osam KM, 10 i 20 KM, odlučilo je Vijeće muftija Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini. Vijeće...

Izdvojeno

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona krajem 2015.godine provelo je konkurs za prijem 60 osoba u početni čin policajac, a u februaru 2016.godine objavili su...