Connect with us

Hi, what are you looking for?

Izdvojeno

Tuzlanski dužnosnici nisu prijavili imovinu, prijete im kazne od 10 hiljada KM

Na adresu Ureda za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona upućeno je okvirno 950 pojedinačnih prijava imovine, a shodno Zakonu o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika. Međutim, to još uvijek nisu učinili svi te im prijete kazne od 10.000 KM.

Skupština Tuzlanskog kantona krajem 2021. godine usvojila je Zakon o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika.

Shodno tome, izabrani i imenovani dužnosnici na kantonalnom i lokalnom nivou, njihovi savjetnici te direktori, njihovi zamjenici i izvršni direktori uprava, javnih agencija, fondova i preduzeća čiji su osnivači Tuzlanski kanton ili lokalne zajednice, moraju prijaviti svoju pokretnu i nepokretnu imovinu.

Prijava obuhvata vlasništvo nad pokretnom i nepokretnom imovinom, zatim dionicama, obveznicama i udjelima u kompanijama, depozite i štednje u bankama, primanja u BiH i inozemstvu te poklone vrednije od 200 KM.

Nepoštivanje roka za prijavu imovine

Rok za obaveznu prijavu od 60 dana je istekao, a prijave do danas nisu svi uputili. Pojašnjenja radi, zakon nalaže da su svi oni koji su bili na funkciji 5. januara prošle godine, imali rok od 60 dana da podnesu prijavu imovine.

Ured za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona dobio je okvirno 950 pojedinačnih prijava imovine iz ukupno 315 institucija, a izvršenom kontrolom u najvećem broju su uočene nepravilnosti, bilo da se radi o suštinskim ili tehničkim greškama. Shodno proceduri, rok za ispravke nepravilnosti je 15 dana od dana primanja.

“Nesporno je da je određen broj nosilaca javnih funkcija faktički već u prekršaju s protekom 60 dana. Kazna predviđena zakonom je 10 hiljada KM i to je fiksni iznos. Dobili smo odobrenje Ministarstva pravde FBiH na obrazac prekršajnog naloga i preostalo je da zaključimo sporazum sa Agencijom za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) da bismo mogli pokretati prekršajne postupke i izricati prekršajne naloge”, kaže sekretar Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom TK Muamer Šljivić.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Jasan uvid u imovinske kartone

Građani će sada prvi put imati jasan uvid u imovinske kartone izabranih dužnosnika, a svi podaci će biti dostupni na web stranici, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Prema posljednjim informacijama, izrada web platforme je završena, a unos svih podataka će se odvijati sukcesivno.

Prema sistematizaciji u Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom TK predviđeno je 16 radnih mjesta, tri su već popunjena, a konkursna procedura za još dvije osobe je u toku.

Izradu zakonskog teksta te cjelokupna procedura njegovog usvajanja praćena je od Ambasade SAD-a u BiH, delegacije Evropske unije u BiH te misije OSCE-a u našoj zemlji. Iz Ambasade SAD-a su ranije kazali da snažno podržavaju usvojeni zakon koji će služiti u svrhu efikasnije borbe protiv korupcije.

(Klix.ba)

Pogledajte još

Izdvojeno

Sinoć iza ponoći u centru Kalesije, tačnije ispred pekare “Saraj” došlo je do tuče u kojoj je učestvovalo više osoba. Policija provodi istragu i...

Izdvojeno

Dok većina mladih osoba u našoj državi sanja o odlasku ili čak priprema papire ima i onih koji su odlučili da se iz Austrije...

BiH-Svijet

Sadekatul-fitr za za ovogodišnji ramazan iznosi osam KM, 10 i 20 KM, odlučilo je Vijeće muftija Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini. Vijeće...

Izdvojeno

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona krajem 2015.godine provelo je konkurs za prijem 60 osoba u početni čin policajac, a u februaru 2016.godine objavili su...