Connect with us

Hi, what are you looking for?

Izdvojeno

U Budžetu TK za ovu godinu više sredstava za sport

Imajući u vidu da je Izmjenama i dopunama Budžeta TK za 2022. godinu za 20% povećala ukupno planirana sredstva za oblast tjelesne kulture i sporta, Vlada je danas izmijenila i dopunila Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Tjelesna kultura i sport za 2022. godinu. Prema usvojenim izmjenama i dopunama ukupno planirana sredstva za ove namjene iznose 2.874.000.00 KM.

Od ovog iznosa za tekuće transfere neprofitnim organizacijama sredsstva su uvećana za 129.000 KM, te je sada za ovu namjenu je 979.000,00 KM. Za kapitalne transfere drugim nivoima vlasti i fondovima u iznosu od planirano je 750.000,00 KM, što ukazuje na uvećanje sredstva za 100.000,00 KM. Za kapitalne transfere neprofitnim organizacijama planirano je 500.000,00 KM, što je za 150.000,00 KM više u odnosu na inicijalno planirana sredstva. Za kapitalne transfere javnim preduzećima planirano je povećanje od 50.000 KM, te sredstva za ovu namjenu sada iznose 250.000,00 KM. Tekući transferi pojedincima planirani su u iznosu od 200.000,00 KM, što je uvećanje za 50.000,00 KM.

Pogledajte još

Izdvojeno

Sinoć iza ponoći u centru Kalesije, tačnije ispred pekare “Saraj” došlo je do tuče u kojoj je učestvovalo više osoba. Policija provodi istragu i...

Izdvojeno

Dok većina mladih osoba u našoj državi sanja o odlasku ili čak priprema papire ima i onih koji su odlučili da se iz Austrije...

BiH-Svijet

Sadekatul-fitr za za ovogodišnji ramazan iznosi osam KM, 10 i 20 KM, odlučilo je Vijeće muftija Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini. Vijeće...

Izdvojeno

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona krajem 2015.godine provelo je konkurs za prijem 60 osoba u početni čin policajac, a u februaru 2016.godine objavili su...