Connect with us

Hi, what are you looking for?

Izdvojeno

U Kalesiji održan sastanak direktora vodovodnih preduzeća iz TK

U protekloj sedmici JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” Kalesija organizovao je sastanak predstavnika vodovodnih preduzeća sa prostora Tuzlanskog kantona s ciljem razmjene iskustava u kandidovanju projekata prema ministarstvima i fondovima sa posebnim osvrtom na energesku efikasnost u vodosnabdijevanju i smanjenju gubitaka u vodovodnim sistemima.

Nezaobilazna tema ovog sastanka bila je i uticaj klimatskih promjena na sektor vodosnabdijevanja i konstantno smanjenje količina pitkih voda.

Da bi se održalo i poboljšalo vodosnabdijevanje, neophodno je da se u budžetu Tuzlanskog kantona predvide namjenska sredstva za nabavku opreme za smanjenje gubitaka u vodovodnim sistemima u cilju poboljšanja energetske efikasnosti i samoodrživosti javnih vodovodnih sistema, bio je jedan od zaključak sa održanog sastanka.

Pogledajte još

Izdvojeno

Sinoć iza ponoći u centru Kalesije, tačnije ispred pekare “Saraj” došlo je do tuče u kojoj je učestvovalo više osoba. Policija provodi istragu i...

Izdvojeno

Dok većina mladih osoba u našoj državi sanja o odlasku ili čak priprema papire ima i onih koji su odlučili da se iz Austrije...

BiH-Svijet

Sadekatul-fitr za za ovogodišnji ramazan iznosi osam KM, 10 i 20 KM, odlučilo je Vijeće muftija Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini. Vijeće...

Izdvojeno

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona krajem 2015.godine provelo je konkurs za prijem 60 osoba u početni čin policajac, a u februaru 2016.godine objavili su...