Connect with us

Hi, what are you looking for?

Izdvojeno

Vlada TK osigurala 744.000 KM za projekte podrške mladima u TK

Vlada je danas utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu ukupno 744.000 KM za projekte podrške mladima u 2023. godini. Navedeni iznos sredstava bit će raspoređen putem 4 programa koje će Ministarstvo kulture, sporta i mladih realizirati tokom ove godine.

Radi se o Programu subvencioniranja kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih za koji je predviđeno 174.500 KM, Programu subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama za koji je predviđeno također 174.500 KM, Programu finansiranja i sufinansiranja projekata omladinskih udruženja, koji za cilj ima unaprijeđenje položaja mladih i jačanje omladinskog aktivizma u Tuzlanskom kantonu i Programu finansiranje i sufinansiranje projekata neprofitnih organizacija za projekte iz Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona 2020-2024. i Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021-2027.godine, a u cilju ostvarenja politika prema mladima, Strategije prema mladima i programa djelovanja za mlade, a u skladu sa potrebama i problemima mladih. Za ova dva posljednja programa predviđeno je ukupno 100.000,00 KM.

Osim navedenih programa, Ministarstvo će nastaviti sa Programom „IMPAKT inkubatori poslovnih ideja na području Tuzlanskog kantona“ a u svrhu daljeg razvoja programa podrške poduzetništvu na području jedinica lokalne samouprave Tuzlanskog kantona koje su iskazale interes za saradnju, a sa ciljem očuvanja postojećih poduzetnika, te pružanja podrške samozapošljavanju nezaposlenih mladih lica odnosno osnivanju i radu njihovih poslovnih subjekata. Sredstva za ovu namjenu osigurana su u ukupnom iznosu do 260.000,00 KM.

Ostali iznos sredstava dodjeljivat će se po postupu javne nabavke dobavljačima koji će pružati ugovorene i druge posebne usluge koju provodi Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona u iznosu od 15.000,00 KM, i posebnim odlukama Ministarstva za namjene za rad Vijeća mladih Tuzlanskog kantona u smislu izvršavanja obaveza propisanih Zakonom o mladima Federacije BiH, a koje se odnose na plaćanja prikladnog prostora za mlade, rad sa mladima i omladinske aktivnosti, kao i osiguranje plaćanja troškova njegovog održavanja, te angažman ili stipendiranje lica zaduženog za rad i funkcionisanje prostorija Vijeća mladih Tuzlanskog kantona.

Pogledajte još

Izdvojeno

Sinoć iza ponoći u centru Kalesije, tačnije ispred pekare “Saraj” došlo je do tuče u kojoj je učestvovalo više osoba. Policija provodi istragu i...

Izdvojeno

Dok većina mladih osoba u našoj državi sanja o odlasku ili čak priprema papire ima i onih koji su odlučili da se iz Austrije...

BiH-Svijet

Sadekatul-fitr za za ovogodišnji ramazan iznosi osam KM, 10 i 20 KM, odlučilo je Vijeće muftija Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini. Vijeće...

Izdvojeno

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona krajem 2015.godine provelo je konkurs za prijem 60 osoba u početni čin policajac, a u februaru 2016.godine objavili su...