KONTAKT
Početna Izdvojeno Javni oglas za izbor kandidata za članove biračkih odbora

Javni oglas za izbor kandidata za članove biračkih odbora

od redakcija

Na osnovu člana 2.13 tačka 3. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22, 67/22 i 24/24), a u vezi s članom 26. Pravilnika o postupku imenovanja i razrješenja biračkih odbora za Lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2024. godine, broj: 05-1-02-2-577-1/24 od 03.05.2024. godine, Općinska izborna komisija Kalesija raspisuje

JAVNI OGLAS 
za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika

 1. Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika.
 2. Uslovi za imenovanje:

Opći uslovi:

l. Prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa.

2. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice (član 2.3.1zbornog zakona BiH):

l. koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;

 • koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
 • koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona;
 • koji je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim Općim izborima 2022. godine i Lokalnim izborima 2020. godine;
 • kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Posebni uslovi:

 • da ima prebivalište u opštini za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisan u izvod iz Centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje,
 • da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV ili V stepen stručne spreme,
 • da mu nije izrečena sankcija od Centralne izborne komisije BiH.

III. Potrebna dokumentacija:

l. Prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3).

 1. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je dvadeset (20) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči Općine Kalesija, na internet-stranici Općine Kalesija i sredstvima javnog informiranja (Neon TV, Radio Feral i portalima: NKP, Infoplus i Kalesijske novine).

 • Organ za provođenje postupka

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Općinska izborna komisija Kalesija.

 • Ostale informacije

Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Općinske izborne komisije Kalesija ili na internet- stranici Općine Kalesija.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište Općinske izborne komisije sa naznakom:

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA KALESIJA

Patriotske lige 15. Kalesija 75260

Prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika – ne otvarati”.

Kandidati će, ako Općinska izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uslova iz javnog oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.

Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na broj: 035/367-710, 035/367-711, 035/367-714

                                                                                                         PREDSJEDNIK
Hajrudin Huseinović

Možda vam se sviđa

logo

Infoplus je izvor informacija koji pokriva raznovrsne teme, pružajući čitateljima uvid u najnovije  događaje i društvene trendove. 

Izdvojeno

Najnovije

Infoplus Agencija – Sva prava zadržana.