Connect with us

Hi, what are you looking for?

Izdvojeno

Zukić: Primjetan trend rasta korisnika kreditno-garantnih programa u Federaciji BiH

Federalni ministar poduzetništva i obrta Amir Zukić  potvrdio je da je u Federaciji BiH primjetan trend rasta korisnika kreditno-garantnih programa, koje je izradilo ovo ministarstvo za mikro, mala i srednja preduzeća, kao i za obrtnike i ostale samostalne gospodarske djelatnosti.

– Očekuje se znatno veća ekspanzija u ovoj godini. Razlog tome jesu prvenstveno benefiti koje su prepoznali korisnici, a oni podrazumijevaju olakšano zaduživanje na način da korisnik kredita obezbjeđuje samo 50 posto kolaterala, dok za drugi dio garantuje Federacija BiH. Pored toga, Vlada FBiH je donijela odluke za 2021. i 2022.godinu o subvencioniranju kamata u maksimalnom iznosu do 4,5 posto za subjekte obuhvaćene sa ova dva kreditno-garantna programa – rekao je Zukić.

Podsjeća da je Garancijski fond FBiH uspostavljen kao dio paketa mjera Vlade Federacije BiH za ublažavanje ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom korona virusa.

Zahvaljujući Fondu kaže da se poboljšao pristup finansiranju za privredne subjekte na način efektivnog prenošenja rizika putem garancije.

Fond se može odobravati za sljedeće kreditno- garantne programe: mikro, mala i srednja preduzeća, poljoprivredu i prehrambenu industriju, velika preduzeća, izvoznike, te obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti.

– Od ukupnog broja odobrenih kreditnih plasmana njih 66 je bilo odobreno isključivo za održavanje likvidnosti i nabavke obrtnih sredstava, dok su 32 plasmana odobrena isključivo za nabavku stalnih sredstava i realizaciju započete investicije. Posmatrajući sa aspekta ročnosti, 16% odobrenih plasmana je kratkoročno, dok su svi ostali plasmani dugoročni (trajna obrtna sredstva, stalna sredstva, te završetak započete investicije) – kazao je Zukić.

Navodi da je ukupan iznos odobrenih garancija Fonda u 2021. godini, za svih pet programa, iznosi 94.925.203,54 KM, a od toga na mikro, mala i srednja preduzeća otpada 23.490.801,16 KM.

– Garancije Fonda su usmjerene na pružanje podrške pokretanju novih poslovnih aktivnosti, rastu i razvoju postojećih mikro, malih i srednjih preduzeća, kao i obrtnika i ostalih samostalnih privrednih djelatnosti, povećanju konkurentnosti, inovacijama i zapošljavanju. Garancije Fonda mogu se izdavati s rokom dospijeća do 60 mjeseci za finansiranje tekuće likvidnosti i obrtnih sredstava, te do 120 mjeseci za finansiranje investicija, uključujući grace period do 18 mjeseci za sve dugoročne kredite – naglasio je Zukić.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Krediti su namijenjeni finansiranju tekuće likvidnosti (isplata plata, plaćanje poreza i doprinosa i sl), obrtnih sredstava, dovršavanju već započetih investicija i investicija manjeg obima.

Nakon što Ministarstvo dobije izvještaje Porezne uprave Federacije BiH i FIA za 2021. godinu pristupit će dodatnoj analizi efekata Fonda.

– Analiza prvenstveno podrazumijeva uticaj Fonda na zadržavanje postojećeg broja radnika, povećanje broja radnika, te analiziranje ekonomskih parametara –  ustvrdio je federalni ministar poduzetništva i obrta, Amir Zukić.

(FENA)

Pogledajte još

Izdvojeno

Sinoć iza ponoći u centru Kalesije, tačnije ispred pekare “Saraj” došlo je do tuče u kojoj je učestvovalo više osoba. Policija provodi istragu i...

Izdvojeno

Dok većina mladih osoba u našoj državi sanja o odlasku ili čak priprema papire ima i onih koji su odlučili da se iz Austrije...

BiH-Svijet

Sadekatul-fitr za za ovogodišnji ramazan iznosi osam KM, 10 i 20 KM, odlučilo je Vijeće muftija Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini. Vijeće...

Izdvojeno

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona krajem 2015.godine provelo je konkurs za prijem 60 osoba u početni čin policajac, a u februaru 2016.godine objavili su...