Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tuzlanski Kanton

Objavljen javni poziv za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe, na raspolaganju oko 390.000 KM

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona objavilo je Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2017. godinu

Ovim Programom utvrđuje se raspodjela sredstava iz budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 392.000,00 KM. Sredstva se raspoređuju organizacijama/udruženjima za podršku realizacije projekata koji imaju slijedeće ciljeve:

-Prevencija siromaštva i podrška materijalno neobezbijeđenim pojedincima i porodicama putem organizirane ishrane i paketa pomoći i drugih vrsta usluga i podrške istim.

-Podrška djeci i mladima sa višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta kroz provođenje procesa habilitacije i rehabilitacije, usluga boravka i drugih vaninstitucionalnih usluga podrške i usluga ranog rasta i razvoja.

-Osnaživanje osoba sa invaliditetom, profesionalna rehabilitacija i zapošljavanja i drugih oblika usluga i podrške ovih lica i njihovih porodica koje preveniraju institucionalni smještaj osoba sa invaliditetom.

-Podrška pojedincima i porodicama, koja zbog posebnih okolnosti trebaju podršku (poremećeni porodični odnosi, problemi u vaspitanju djece i u odnosima roditelja i djece, problemi rizičnih ponašanja djece i omladine, nasilja u porodici i u drugim kriznim situacijama) putem savjetovanja, usluga sigurne kuće, specifičnih tretmana i drugih vaninstitucionalnih oblika zaštite koji jačaju instituciju porodice.

-Poboljšanje kvaliteta življenja starijih lica putem vaninstitucionalnih usluga i drugih oblika podrške.

Objava ovog Programa u “Službenim novinama” Tuzlanskog kantona ostavlja mogućnost potencijalnim korisnicima za podnošenje zahtjeva sa projektom za raspodjelu sredstava u roku od 21 dan od dana objavljivanja u „Službenim novinama“ Tuzlanskog kantona, a što se smatra javnim pozivom.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Detalje javnog poziva možete pogledati OVDJE

Pogledajte još

Izdvojeno

Sinoć iza ponoći u centru Kalesije, tačnije ispred pekare “Saraj” došlo je do tuče u kojoj je učestvovalo više osoba. Policija provodi istragu i...

Izdvojeno

Dok većina mladih osoba u našoj državi sanja o odlasku ili čak priprema papire ima i onih koji su odlučili da se iz Austrije...

BiH-Svijet

Sadekatul-fitr za za ovogodišnji ramazan iznosi osam KM, 10 i 20 KM, odlučilo je Vijeće muftija Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini. Vijeće...

Izdvojeno

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona krajem 2015.godine provelo je konkurs za prijem 60 osoba u početni čin policajac, a u februaru 2016.godine objavili su...