Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tuzlanski Kanton

Prevencija maloljetničke delikvencije na području TK

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o realizaciji Programa prevencije, intervencije i resocijalizacije iz oblasti maloljetničke delikvencije za područje TK 2016. – 2019., za period juli 2016. – juli 2017. godine.

Na osnovu pregleda realiziranih mjera može se zaključiti da su u prvoj godini realizacije Programa aktivnosti fokusirane na doprinos realizaciji prva dva cilja, koja se odnose na prevenciju pojave maloljetničke delinkvencije i razvoj kapaciteta nadležnih institucija. Poduzete su značajne aktivnosti na doprinosu realizaciji ostalih programskih ciljeva koji se odnose na stvaranje uslova za sprovođenje mjera intervencije i resocijalizacije.

U predškolskim, osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama na području TK kontinuirano se razvijao i implementirao obavezan program edukacije nastavnika i učitelja, kao i preventivni programi rada sa djecom i učenicima. Vlada Tuzlanskog kantona pokazala je jasno opredjeljenje za podršku realizacije ovog programa o čemu govori činjenica da je, u okviru plana budžeta Ministarstva za 2018. godinu planirano da se postojeća pozicija „subvencija prevencije bolesti ovisnosti” proširi i na prevenciju, intervencije i resocijalizaciju maloljetničke delinkvencije.

Na ovaj način biće omogućena podrška realizaciji navedenih Programskih mjera putem sufinansiranja odgovarajućih projekata, za čiju realizaciju se očekuje značajna podrška donatora. U narednom periodu neophodno je da nadležne institucije i organizacije, zajedno sa nosiocima realizacije programskih mjera, u planiranim rokovima nastave raditi na realizaciji planiranih mjera i da kontinuirano doprinose postizanju Programskih ciljeva.

Pogledajte još

Izdvojeno

Sinoć iza ponoći u centru Kalesije, tačnije ispred pekare “Saraj” došlo je do tuče u kojoj je učestvovalo više osoba. Policija provodi istragu i...

Izdvojeno

Dok većina mladih osoba u našoj državi sanja o odlasku ili čak priprema papire ima i onih koji su odlučili da se iz Austrije...

BiH-Svijet

Sadekatul-fitr za za ovogodišnji ramazan iznosi osam KM, 10 i 20 KM, odlučilo je Vijeće muftija Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini. Vijeće...

Izdvojeno

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona krajem 2015.godine provelo je konkurs za prijem 60 osoba u početni čin policajac, a u februaru 2016.godine objavili su...