Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tuzlanski Kanton

Utvrđen iznos partcipacije školarina na Univerzitetu u Tuzli

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18. godini. Prema ovoj odluci redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se finansiraju iz Budžeta TK i koji nemaju status zaposlene osobe, u akademskoj 2017/18. godini plaćat će participaciju u troškovima studija u visini od 100,00 KM po semestru.

Redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se sami finansiraju, a prvi puta upisuju prvu studijsku godinu plaćat će školarinu u rsponu od 600,00 KM po semestru na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Ekonomskom fakultetu, Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, Fakultetu elektrotehnike (Tehnički odgoj i informatika), Filozofskom fakultetu i Pravnom fakultetu, 750,00 KM po semestru na Fakultetu elektrotehnike (Elektrotehnika i računarstvo), Farmaceutskom fakultetu, Mašinskom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu, Rudarsko-geološko- građevinskom fakultetu i Tehnološkom fakultetu, te 900,00 KM po semestru na Akademiji dramskih umjetnosti i Medicinskom fakultetu.

Vanredni studenti prvog ciklusa studija, koji se sami finansiraju, a prvi puta upisuju studijsku godinu, plaćat će školarinu u iznosu od 750,00 KM po semestru na Ekonomskom fakultetu (Poslovna ekonomija) i Fakultetu za tjelesni odgoj i sport (Edukacija trenera u sportu).

Redovni i vanredni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se sami finansiraju, a koji su ranije stekli status studenta, u akademskoj 2017/18. godini plaćaju školarinu u visini utvrđenoj za akademsku godinu u kojoj su stekli status studenta prve godine.

Studenti drugog ciklusa studija, za studijske programe u trajanju od jedne akademske godine plaćat će školarinu u visini od 2.400,00 KM, a studenti studijskih programa u trajanju od dvije akademske godine u iznosu od 2.400,00 KM po studijskoj godini.

Studenti trećeg ciklusa studija upisani u akademskoj 2017/18. godini, plaćat će školarinu u iznosima od 9.000,00 do 14.000,00 KM u zavisnosti od fakulteta.

Ovom odlukom predviđeno je i da redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se finansiraju iz Budžeta TK i redovni studenti koji se sami finansiraju, a koji pripadaju boračkim kategorijama, odnosno sobe koje pripadaju socijalnim kategorijama, što je predviđeno Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih ,žrtava rata i zaštiti porodice s djecom, u akademskoj 2017/18. godini plaćaju 50% iznosa participacije, odnosno 50% iznosa školarine utvrđenih ovom Odlukom.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Pogledajte još

Izdvojeno

Sinoć iza ponoći u centru Kalesije, tačnije ispred pekare “Saraj” došlo je do tuče u kojoj je učestvovalo više osoba. Policija provodi istragu i...

Izdvojeno

Dok većina mladih osoba u našoj državi sanja o odlasku ili čak priprema papire ima i onih koji su odlučili da se iz Austrije...

BiH-Svijet

Sadekatul-fitr za za ovogodišnji ramazan iznosi osam KM, 10 i 20 KM, odlučilo je Vijeće muftija Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini. Vijeće...

Izdvojeno

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona krajem 2015.godine provelo je konkurs za prijem 60 osoba u početni čin policajac, a u februaru 2016.godine objavili su...