Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tuzlanski Kanton

Za materijalno zbrinjavanje osoba u stanju socijalne potrebe oko 400 hiljada KM

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje osoba u stanju socijalne potrebe za 2017. godinu.

Za ove namjene Programom su predviđene 392.000 KM, a bit će raspoređena organizacijama/udruženjima za podršku realizacije projekata koji za cilj imaju: prevenciju siromaštva i podrške materijalno neobezbijeđenim pojedincima i porodicama putem organizirane ishrane i paketa pomoći i drugih vrsta usluga i podrške, podrške djeci i mladima sa višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta kroz provođenje procesa habilitacije i rehabilitacije.

Pored toga, sredstva će se koristiti i za usluge boravka i drugih vaninstitucionalnih usluga podrške i usluga ranog rasta i razvoja, osnaživanje osoba sa invaliditetom, profesionalna rehabilitacija i zapošljavanja i drugih oblika usluga i podrške ovih lica i njihovih porodica koje preveniraju institucionalni smještaj osoba sa invaliditetom, podršku pojedincima i porodicama, koja zbog posebnih okolnosti trebaju podršku putem savjetovanja, usluga sigurne kuće, specifičnih tretmana i drugih vaninstitucionalnih oblika zaštite koji jačaju instituciju porodice, te poboljšanje kvaliteta življenja starijih lica putem vaninstitucionalnih usluga i drugih oblika podrške.

Pogledajte još

Izdvojeno

Sinoć iza ponoći u centru Kalesije, tačnije ispred pekare “Saraj” došlo je do tuče u kojoj je učestvovalo više osoba. Policija provodi istragu i...

Izdvojeno

Dok većina mladih osoba u našoj državi sanja o odlasku ili čak priprema papire ima i onih koji su odlučili da se iz Austrije...

BiH-Svijet

Sadekatul-fitr za za ovogodišnji ramazan iznosi osam KM, 10 i 20 KM, odlučilo je Vijeće muftija Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini. Vijeće...

Izdvojeno

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona krajem 2015.godine provelo je konkurs za prijem 60 osoba u početni čin policajac, a u februaru 2016.godine objavili su...